Gierzwaluwen in de vlucht Natuurpunt

Zo vraagt u een gratis nestkast voor gierzwaluwen aan

De stad en de districten Berchem, Borgerhout en Antwerpen starten met de steun van Natuurpunt een project waarbij Antwerpenaars zelf een aanvraag kunnen voor gierzwaluwnestkasten.

De gierzwaluw is een beschermde diersoort die de laatste jaren in aantallen achteruitgaat. De stad Antwerpen, Natuurpunt en de Vlaamse overheid lieten tussen 2009 en 2012 al 1250 nestkasten ophangen aan Antwerpse stadsgebouwen. Samen met de districten Borgerhout, Antwerpen en Berchem, zetten zij hun inspanningen voor deze beschermde en bedreigde soort nu verder.

Dakranden met spleten waarin vogels kunnen nesten.
Typische nestplekken voor gierzwaluwen: kieren en spleten aan daken.
1|2
Dakranden met spleten waarin vogels kunnen nesten.
Typische nestplekken voor gierzwaluwen: kieren en spleten aan daken.
1|2

Waarom gierzwaluwen?

Gierzwaluwen zijn wettelijk beschermd en helpen door massaal insecten te vangen het natuurlijke evenwicht in het stedelijk ecosysteem bewaren. Zij hebben het echter steeds moeilijker om in de stad geschikte nestgelegenheid te vinden. Hoofdreden is de steeds betere isolatie van gebouwen, waarbij alle kieren en spleten afgedicht worden. En dat zijn net de plekjes die de gierzwaluw gebruikt om zijn nest in te richten.

 

Welke plekken zijn geschikt?

De gierzwaluw stelt wel enkele eisen aan zijn nestplaats:

  • Een dakrand die gericht is naar het noorden of het oosten is het best.
  • Er is een vrije valhoogte van minimaal 5 meter nodig.
  • Bomen, palen of draden mogen de aanvliegroute niet belemmeren.
  • Gierzwaluwen leven in kolonies. Probeer dus meerdere kasten te hangen of overtuig uw buren.
Michaël Pas, peter van het Natuurpuntproject, hangt een nestkast aan zijn woning. Johan Wyckmans
Michaël Pas, peter van het Natuurpuntproject, hangt een nestkast aan zijn woning.

Vraag zelf een nestkast aan

Wil u graag een nestkast aan uw woning laten hangen? Dan kan dat door te mailen naar vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be.

Omdat het werkingsgebied van Natuurpunt Antwerpen Stad zich beperkt tot de districten Borgerhout, Berchem en Antwerpen, krijgen deze inwoners voorrang.

De stad heeft 130 nestkasten ter beschikking. U hoeft de nestkast niet zelf op te hangen, dat doen medewerkers van de stad.

 

Geen nestkast en toch helpen?

Wie geen nestkast kan hangen, kan nog altijd helpen door bestaande nesten van gierzwaluwen te melden via de website www.waarnemingen.be van Natuurpunt.

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!