Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Een leerling in de moestuin van Heilige Familie - Sint-WillebrordusFrançois De Heel

Werken rond duurzame voeding

De productie van voeding kan grote impact hebben op klimaat en milieu. Daarom is het goed als leerlingen en medewerkers bewust leren consumeren.

In de supermarkt kan je het hele jaar door alle voeding vinden. Je staat er daarom vaak niet meer bij stil waar die producten vandaan komen en hoe ze zijn geproduceerd. Door hier op school aandacht aan te besteden, leer je bewuster om te gaan met voeding en consumeren.

Met duurzame voeding bedoelen we:

 • streekproducten: hoe minder voedselkilometers (het transport), hoe beter voor het klimaat en onze gezondheid.
 • seizoensproducten: hoe meer seizoensproducten, hoe verser ons eten en hoe minder CO2 we uitstoten.
 • biologische voeding: hoe minder bestrijdingsmiddelen, hoe beter voor het milieu en onze gezondheid.
 • fair trade: hoe meer fairtradeproducten we kopen, hoe beter voor de boeren in het Zuiden.
 • groente en fruit: meer groenten en fruit, minder vlees = veel beter voor het klimaat en onze gezondheid.  Veeteelt heeft namelijk een grote impact op het klimaat.
 • weinig verpakkingsmateriaal: hoe minder verpakkingsmateriaal rond voeding en drank, hoe beter voor het milieu. 

Tip 1: zet duurzame voeding in het gezondheidsplan

Gezonde voeding is een belangrijk aspect van je gezondheidsbeleid. Grijp dit aan om het ook te hebben over duurzame voeding. Zo leren leerlingen kritisch en bewust te consumeren. Hierdoor help je ze ook om hun ontwikkelingsdoelen of eindtermen te behalen op het vlak van gezondheid, milieu en duurzame ontwikkeling, en sociaal-economische verschijnselen.

In de klas kan je met lespakketten of activiteiten laten zien wat duurzame en gezonde voeding is en het belang ervan aantonen.

Op schoolniveau kan je het voedingsaanbod niet alleen gezond, maar ook duurzaam maken.

Tip 2: betrek leerlingen, schoolteam en ouders

Acties zijn pas succesvol als je ze samen doet. De mate waarin je leerlingen, medewerkers en ouders betrekt, beïnvloedt het succes. Het is dus belangrijk dat leerlingen zelf meedenken en beslissen over de acties op school.

Introduceer het thema duurzame voeding met educatieve middelen of workshops.

Betrek medewerkers en ouders bij je acties. Zij moeten het goede voorbeeld geven.
 

Tip 3: breng duurzame voeding op school

Besteed op school aandacht aan duurzame voeding:

 • Start een duurzaam schoolwinkeltje. Leerlingen kunnen dit zelf uitbaten.
 • Bied in de schoolwinkel en de refter vooral streek- en seizoensgebonden (bio)voeding aan. Bij exotische producten kan je de voorkeur geven aan fair trade.
 • Organiseer je een fruitweek op school? Kies dan voor duurzaam fruit, zoals lokale producten of biofruit.
 • Warme maaltijden op school? Bied dan ook lekkere vegetarische menu’s aan. Doe bijvoorbeeld mee met ‘donderdag veggiedag’.
 • Start een ecologische moestuin of werk mee in een samentuin.
 • Geef de voorkeur aan kraantjeswater en melk uit glazen flessen.
 • Kies voor voedingsproducten met zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal.
 • Gooi zo weinig mogelijk eten weg. Verwerk restjes in gerechten.
   

Meer tips

Duurzame voeding past in het klimaatbewust traject. Wil je hierover graag meer info vraag dan een startadvies aan.

Met het project Smakelijke School ondersteunt de stad Antwerpse scholen die hun leerlingen een voedzame maaltijd willen aanbieden.

Verwante info: