Winnaar wedstrijd EcoScholen: De EvenaarFrançois De Heel

Wedstrijdsubsidie voor EcoScholen

Hebt u grote plannen om op school te werken rond milieu? Vraag dan projectbegeleiding van uw ecoadviseur. U krijgt hulp bij het opstarten van uw plannen. Bovendien maakt u kans op een projecttoelage tot 7.500 euro. 

EcoScholen die (willen) werken op EcoMaxi niveau, komen in aanmerking. 

Hulp bij opstart

Elke EcoSchool krijgt hulp bij het opmaken van een nulmeting, actieplan en het aanvraagformulier. Op die manier worden uw plannen haalbaar. 

Wedstrijdsubsidie

Scholen die een aanvraag indienden, kunnen meedingen naar een projectsubsidie van maximaal 7.500 euro.

Om in aanmerking te komen, moet:​

  • Het project betrekking hebben op een of meerdere thema's van EcoScholen.
  • Het gaan om een doorgedreven project met een duidelijke, gedragen visie en planning.
  • Het project educatief verankerd zijn en worden de verschillende doelgroepen (leerkrachten, leerlingen, ouders, eventueel de buurt) betrokken.

Veel scholen vragen deze subsidie aan voor de realisatie van een groene speelplaats, maar ook andere projecten zijn mogelijk.

Jaarlijks worden maximaal zes projecten gesteund met een subsidie tussen 1.500 en 7.500 euro. Maximaal 80 procent van de projectkosten kunnen gesubsidieerd worden. Dat betekent dat u dus maximaal 1.500 euro zelf moet opleggen of via andere subsidies moet dekken. De geselecteerde school krijgt 50 procent van het toegekende bedrag bij de aanvang en 50 procent bij het indienen van een eindverslag. 

Hoe gaat het in zijn werk?

EcoScholen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich het hele jaar door aanmelden. Zij doorlopen dan een aantal stappen: 

  WatWanneer
Inschrijving EcoSchoolDe school wordt EcoSchool en kiest voor minstens één thema een EcoMaxi niveau.hele jaar
ContactInteresse in de wedstrijd? Neem dan contact op met het EcoHuis.ten laatste een maand voor indiendatum
ProjectbezoekEen ecoadviseur komt langs. Samen bekijkt u uw plannen. U krijgt advies en hulp bij het opmaken van een nulmeting en actieplan. Let op: een overleg op voorhand is verplicht.ten laatste twee weken voor indiendatum
ProjectaanvraagEen projectaanvraag bevat een omschrijving van het projectidee en motivatie, een verslag van een nulmeting en een actieplan met kostenplaatje.1 april of 1 oktober
Bekendmaking winnaarsNa goedkeuring door het collegeten laatste twee maanden na aanvraag
UitvoeringDe subsidie dekt de goedgekeurde kosten die worden gemaakt vanaf 1 september (bij indiendatum 1 april) of 1 januari (bij indiendatum 1 oktober).1 september of 1 januari
OpvolgingDe school krijgt gedurende het hele project begeleiding van een ecoadviseur. Ze zitten minstens twee keer per jaar samen.hele jaar
ToonmomentBij de afloop van het project organiseert de school samen met de stad een toonmoment. Ze dient ook een eindverslag in.einde van het project

Meer info

Alle informatie over de wedstrijd leest u in het subsidiereglement voor EcoScholen.

U kan ook contact opnemen met uw ecoadviseur via het EcoHuis.

U vindt een voorbeeld van de projectaanvraag hieronder. Neem eerst contact om met uw ecoadviseur vooraleer u een aanvraag doet. Hij bezorgt u een invulformulier. Een voorafgaand overleg is verplicht. 

Verwante info: