Contacteer stad Antwerpen

Ontwerp voor de tuinaanleg van de Academie voor Schone Kunsten (vandaag Mutsaardstraat) met schetsmatige aanduiding van de bestaande gebouwen, circa 1830
Rijksarchief Antwerpen

Het Rijksarchief Antwerpen behoort tot het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, een federale wetenschappelijke instelling die zorg draagt voor het archivalisch erfgoed in heel België.

Archief van de Insolvente Boedelskamer, sinds 2009 Unesco Werelderfgoed
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen:  kaart van de haven, de Scheldekaaien en de toenmalige toekomstplannen, 1963
Eerste exemplaar van de pauselijke bul van 11 maart 1561 van het bisdom Antwerpen. Met loden zegel van paus Paulus IV.
Archiefcollectie
Stijn Streuvels met zijn dochter Paula en zoon Paul (1911)
Letterenhuis - Collectie Antwerpen

Het Letterenhuis is het grootste letterkundig archief van Vlaanderen. Het verzamelt en bewaart het literair erfgoed, en stelt het ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Dankzij een overzichtelijke, eigentijdse en aantrekkelijke ...