Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

ErfgoedLab Antwerpen

Interesse in Antwerps cultureel erfgoed? ErfgoedLab Antwerpen is de erfgoedcelwerking van Antwerp en maakt je wegwijs in de diverse erfgoedwereld van Antwerpen.

KASKA: het schilderij waarmee Désire Mergaert in 1854 de Prijs van Rome won.
'De Neus' bestaat sinds kort ook als reus
De Poesje Sint-Andries

Het traditionele figurentheater De Poesje van Sint-Andries gaat al decennia lang mee en is sinds 1984 weer actief. De Poesjesspelers brengen voorstellingen op aanvraag, meestal voor verenigingen.

Wollen sokjes uit de Romeinse periode
Katoen Natie

Het HeadquARTers gebouw van Katoen Natie is een realisatie van het architectenkantoor Robbrecht en Daem. Zij integreerden vier 19de- eeuwse magazijnen, twee art-nouveau woningen en een nieuwbouw in een origineel en functioneel geheel dat een ...

De 'Lange Wapper' tijdens de Geitestoet
Geitestoet

De Geitestoet is een optocht met heel wat historische en verhalende taferelen. De stoet bewijst zo eer aan het ‘Geitedorp’ Wilrijk en zijn geschiedenis. De eerste stoet ging uit in 1965, waar de praalwagen met de reus de 'Lange ...

Jacob Jacobs, ‘Woestijnstorm’, 1859
Kunstcollectie Provincie Antwerpen

De provincie bezit een waardevolle verzameling kunstwerken. Die kwam grotendeels de afgelopen veertig jaar tot stand. De collectie is geen museale verzameling maar biedt toch een mooi overzicht van de Antwerpse kunstscène van circa 1850 tot nu.

Het Schoon Verdiep met de muurschildering  “Toonkunst, De Toonzetter Benedicuts des Heertogen, met stadsspeellieden en zangers geneugte makende voor de nieuwe magistraat' van Hendrik Houben.
Stadhuis Antwerpen

Het Antwerpse stadhuis, een renaissancegebouw uit de jaren 1560 ontworpen door Cornelis Floris De Vriendt, heeft de allures van een paleis. Het staat symbool voor de glorie van Antwerpen als handelsmetropool in de 16de eeuw.

Notitieboek met de namen van de passanten in het Sint-Julianusgasthuis, 1746
Sint-Julianusgasthuis

In 1305 wordt aan de Sint-Jansvliet het Sint-Julianusgasthuis gesticht, genoemd naar de patroonheilige van de reizigers. Arme reizigers en pelgrims kunnen er ’dry mael slaepen gaan’. Na de stichting van de Broederschap van ...

Protestantse erk Oost: de ontwerptekening en het glas-in-loodraam voor en na een restauratie van studenten van de bacheloropleiding Conservatie & Restauratie. Foto's Dick Wursten en Maud Ibanez
Den Crans van Aloude Schuttersgilden van Antwerpen: bij deelname aan schietdemonstraties dragen gildeleden trots hun gildebreuk
Schuttersgilden van Antwerpen

Dit zijn de moderne opvolgers van de schuttersgilden die in het middeleeuwse Antwerpen instonden voor de ordehandhaving van de stad. Later werd het lidmaatschap van deze gilden vooral een kwestie van sociaal prestige. In de Franse tijd, eind 18de ...