Contacteer stad Antwerpen

De 'Lange Wapper' tijdens de GeitestoetGeitestoet vzw: de 'Lange Wapper' tijdens de Geitestoet

Geitestoet

De Geitestoet is een optocht met heel wat historische en verhalende taferelen. De stoet bewijst zo eer aan het ‘Geitedorp’ Wilrijk en zijn geschiedenis. De eerste stoet ging uit in 1965, waar de praalwagen met de reus de 'Lange Wapper' voor het eerst meereed. De tweede editie vond plaats in 1990. Sindsdien trekt de Geitestoet om de vijf jaar door het Wilrijkse centrum.

Affiche van de eerste Geitestoet in Wilrijk, in 1965Kring voor Heemkunde Wilrica
Affiche van de eerste Geitestoet in Wilrijk, in 1965

De geitennaam stamt uit 1895, toen de katholieken en de liberalen voor de gemeenteraadsverkiezingen hevig met elkaar in de clinch gingen. Het was de liberale partij die vond dat de katholieke tegenstrevers doof bleven voor al hun beschuldigingen. Ze bestempelden hen met de weinig subtiele naam 'geitenkoppen'. De spotnaam werd, zoals vaker gebeurt, een geuzennaam, een met trots gedragen 'eretitel'. En nog later de naam van de stoet.

De Reus 'Lange Wapper' zou in Wilrijk geboren zijn en kon zichzelf naar believen groot en klein maken. Voor Antwerpenaars is Lange Wapper een kwelduivel, voor Wilrijkenaars een sympathieke knul die zwakke mensen bijstaat.

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen