Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Textielkaart Sterrenstof 2.0DOEK vzw

Stedelijke textiele praktijken

In Antwerpen vind je mensen met verschillende vaardigheden en tradities. Het maakt de stad al eeuwenlang tot een creatieve plek waar kennis en kunde worden uitgewisseld. ErfgoedLab Antwerpen stelt zich de vraag hoe die dynamiek en diversiteit de inspiratie en leerprocessen bij makers beïnvloeden. Hoe komt overdracht van immaterieel erfgoed tot stand in deze stedelijke omgeving?

DOEK vzw plaatst dynamiek, diversiteit en leerprocessen centraal in haar werking. Sociaal geëngageerd kunstenaar Lies Van Assche richtte dit textielplatform op om nieuwe vormen van maken en ontmoeten te verkennen. Textiel en textiele praktijken zijn een vertrekpunt om mensen samen te brengen en na te denken over hoe we (samen)leven. DOEK is dan ook een broedplaats voor projecten die communities of practice de kans geven elkaar te treffen en die zo artistieke processen stimuleren.

DOEK en ErfgoedLab Antwerpen ontmoeten in een co-creatief praktijkonderzoek. Een onderzoeker dompelt zich onder in de praktijk van DOEK en bestudeert de processen van overdracht. Waar vinden erfgoed en kunst elkaar daarin? Twee DOEK-projecten van Lies Van Assche worden met elkaar vergeleken. Hoe spelen de samenstelling van een community en de keuze van een methodiek een rol bij overdracht van kennis, kunde en verhalen, maar ook als artistieke praktijk?

Collective Wisdom Sessions

Voor elke Collective Wisdom Session nodigt DOEK een ‘aanstoker’ uit om een groep mensen rond een textielthema te verzamelen. Deze makers, denkers en doeners hebben allemaal een band met het thema. Maar ze vertrekken tegelijk vanuit hun eigen perspectief. Tijdens de sessies bespreken ze deze perspectieven. Zo ontstaat een expertise die het individuele overstijgt.

De rode draad van deze Collective Wisdom Sessions is textiel en het raakvlak met de samenleving. De aanstokers bepalen hun eigen aanpak en onderwerp. Bij sommigen staat een ambacht centraal, bij anderen sociale en ethische kwesties. De uitkomst van alle sessies wordt nadien gedeeld met een breder publiek: het krijgt de kans om er dan samen verder over na te denken.

STST 2.0

STST 2.0 neemt ontmoetingen mee in het artistieke creatieproces. In samenwerking met het MoMu, Middelheimmuseum en Atlas, zoekt Lies Van Assche naar textielverhalen en -talent in Antwerpen. Een borduurwerk brengt deze ontmoetingen visueel in kaart. Zo groeit een weergave van de Antwerpse ‘textielcommunity’.

In de zomer van 2021 kan je DOEK met STST 2.0 bezoeken in het Middelheimmuseum. Je ontdekt dan welk traject al is afgelegd. In een atelier krijgen bezoekers en textielkunstenaars de kans om deze kaart verder in te vullen met borduurwerk en hun eigen verhalen. De ontmoeting tussen Lies, textieltalenten en passanten vormen het hart van STST 2.0. De geborduurde kaart is een tastbaar product, maar de reis die er naartoe en er doorheen loopt is de belangrijkste artistieke creatie.