Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Evenementen tijdens corona

De Stad Antwerpen wil jou optimaal ondersteunen en begeleiden bij de realisatie van je project. Door de coronacrisis is dat met snel opeenvolgende wijzigingen van regels voor evenementen niet vanzelfsprekend. Hou daarom zeker deze pagina in het oog. We verzamelen hier alle informatie die van belang kan zijn voor jouw evenement.

Officiële aanvraag

Een evenementenaanvraag gebeurt minimum drie weken (zonder materiaalaanvraag) of zes weken (met materiaal- en politieondersteuning) op voorhand.

Aanvragen

Wat zijn de huidige afspraken rond evenementen?

Vanaf 1 september mogen kleine evenementen met minder 400 bezoekers buiten of 200 bezoekers binnen doorgaan zonder beperkingen. Vanaf 1 oktober geldt hetzelfde voor evenementen met minder dan 750 bezoekers buiten en 500 binnen. Grotere evenementen kunnen gebruik maken van het Covid Safe Ticket om zonder beperkingen doorgaan. Als er niet met het Covid Safe Ticket wordt gewerkt, blijven er wel een aantal beperkingen gelden:

  • mondmaskerplicht voor iedereen behalve kinderen jonger dan 12
  • 1,5 meter afstand tussen bezoekers, tenzij ze in dezelfde bubbel zitten
  • verplicht invullen van eventscan CERM en/of CIRM (tenzij bij erg kleine evenementen)

Je kan een aanvraag doen voor een evenement via ons digitale evenementenloket. 

Covid Safe Ticket

Vanaf 1 september kunnen evenementen met meer dan 200 bezoekers binnen en meer dan 400 bezoekers buiten gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vallen regels rond mondmasker, afstand houden en CIRM/CERM-beperkingen weg. Wel moet er een plan inzake crowd-management bestaan, dienen sanitaire voorzorgsmaatregelen gevolgd te worden en adequate ventilatie (met CO2-meter binnen) voorzien zijn.

Een Covid Safe Ticket kan je krijgen je als je volledig gevaccineerd bent, recent hersteld bent van corona of indien je kort voor het evenement een negatief resultaat na een PCR-test of snelle antigeentest hebt gehad. Alle info over vaccinatie in Antwerpen vind je op https://www.antwerpen.be/vaccineren .  

Vanaf 1 oktober worden de bezoekersaantallen bij evenementen opgetrokken. Je kan dan een Covid Safe Ticket nodig hebben voor evenementen met meer dan 500 toeschouwers binnen en meer dan 750 toeschouwers buiten.

Meer informatie over hoe je het Covid Safe Ticket gebruikt vind je hier.

CERM

Om je te helpen bij het organiseren van een evenement, ontwikkelde de Vlaamse overheid samen met de KDG-Hogeschool en de brede evenementensector een online tool, het COVID Event Risk Model. De nieuwe versie voor 2021 staat online op https://www.covideventriskmodel.be/. Vanaf 1 september is het CERM niet meer nodig voor kleine evenementen met minder dan 400 mensen buiten of 200 mensen binnen en voor massa-events die gebruik maken van het covid safe ticket. Vanaf 1 oktober is het CERM niet meer nodig voor evenementen minder dan 750 mensen buiten of 500 mensen binnen.

Het invullen van dit CERM-document is verplicht voor nieuwe aanvragen en voor reeds ingediende aanvragen. Je zal een vragenlijst doorlopen die op het einde een groen of rood resultaat geeft. Groen betekent dat het evenement veilig is volgens de huidige coronanormen en dat je het kan aanvragen bij de stad via www.antwerpen.be/evenementen . Je laadt steeds je groene score op als pdf als bijlage voor je evenementenaanvraag.

Let op, een groene score is geen garantie op een toelating. De stad zal nog steeds de aanvraag checken en adviezen opvragen vooraleer er een vergunning wordt gegeven.

CIRM

Sedert het ministerieel besluit van 11 mei 2021 is het CIRM verplicht voor indoor permanente infrastructuren. Voor outdoor permanente infrastructuren is het CIRM niet verplicht, maar kan het wel nog altijd gebruikt worden. Vanaf 1 september is het CIRM niet meer nodig voor kleine evenementen met minder dan 400 mensen buiten of 200 mensen binnen en voor massa-events die gebruik maken van het covid safe ticket. Vanaf 1 oktober is het CERM niet meer nodig voor evenementen minder dan 750 mensen buiten of 500 mensen binnen.

Het CIRM is een checklist die de uitbater van een permanente infrastructuur toelaat om die infrastructuur te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Het CIRM  beroept zich (deels) op dezelfde set veiligheidsparameters als het COVID Event Risk Model (CERM), maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig ontvangen van events.

Indien u als uitbater van een permanente infrastructuur een CIRM aanvraag wil melden, dan kan u hiervoor een aanvraag indienen bij het stedelijk evenementenloket. U kan daar aanduiden of het over een binnen- of een buitenlocatie gaat. U moet aan die aanvraag als bijlage de CIRM-scan en alle noodzakelijke documenten toevoegen. 

Opgelet, de resultaten van de CIRM-scan zijn per definitie tijdelijk en zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen nodig in de fase waarin de verspreiding van het virus zich bevindt.

Meer informatie over CIRM kan u lezen in het document veelgestelde vragen.

Speelstraten, straatfeesten en buurtfeesten

Ook met de beperkingen in de strijd tegen het coronavirus, kan je nog steeds extra speelruimte creëren in jouw straat door een speelstraat aan te vragen. De aanvraag gebeurt bij het district waar je woont. Via deze link vind je een overzicht van de juiste pagina's daarvoor.

Let op, de aanvraag geldt enkel voor het tijdelijk afsluiten voor een straat om te spelen. Straatfeesten en buurtfeesten met optredens, BBQ's, enzovoorts zijn evenementen waar u een evenementenaanvraag voor moet doen. Deze zijn toegelaten volgens de regels die ook gelden voor alle andere evenementen.

Markten, occasionele markten en kermissen

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden met naleving van de volgende basisregels :

  • de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
  • wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5.000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis
  • de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing gerespecteerd wordt tussen de bezoekers of de toegelaten groepen
  • de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht.

Laatste aanpassing van deze pagina: 1 september 2021.