Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Veiligheid op festivals en evenementen met verhoogd risico

Wanneer u een festival of evenement wil organiseren, is de veiligheid van de bezoekers één van de belangrijkste aspecten van uw organisatie. Om de veiligheid te garanderen, moet u zeker bij grootschalige evenementen veiligheidsmedewerkers inzetten die aan publieksbegeleiding doen. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de organisator. De wetten en regels rond private veiligheid zijn niet altijd even duidelijk, daarom zetten we alles even op een rijtje. 

Welke taken voeren de veiligheidsmedewerkers uit? 

•    Toegangscontrole om te voorkomen dat bezoekers voor het publiek gevaarlijke voorwerpen binnenbrengen.
•    Kanalisaties en controles van het publiek met het oog op massabeheersing (en indien nodig om confrontaties te voorkomen).
•    Controles van het publiek om personen te beschermen, diefstal en/of vandalisme te voorkomen.
•    Taken die het vrijhouden van doorgangen of nooduitgangen impliceren of die moeten voorkomen dat het publiek zich doorgang kan verlenen tot verboden zones (bv. backstagebewaking).

Wie mag deze taken uitvoeren? 

Private beveiligingsdiensten 
Alle taken met het oog op veiligheid moeten uitgevoerd worden door erkende personen (dit zijn private beveiligingsdiensten of vrijwilligers zoals bepaald in de wet van 10 april 1990 art 2 §1.1). Dit gaat dan vooral over het vrijwaren van nooduitgangen, toegangen, backstage en persoonscontrole. 

Niet-systematische fouilles, zoals het doorzoeken van rugzakken en tassen, zijn in principe niet toegestaan. Indien hier binnen uw organisatie nood aan is, kan dit per evenement uitzonderlijk worden toegestaan, na screening van de bewakingsagenten en het type evenement. Via het digitaal evenementenloket kan u deze aanvraag doen. 

In uitzonderlijke gevallen (zoals bijvoorbeeld terreurdreiging niveau 3) kunnen systematische fouilles ook toegelaten of zelfs opgelegd worden.

 

Vrijwilligers

Onthaaltaken
Vrijwilligers zijn mensen die uit vrije wil en onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie spenderen. Het is altijd toegestaan om deze mensen in te zetten voor onthaaltaken, kortweg taken die niets met veiligheid te maken hebben. Vrijwilligers mogen mensen doorverwijzen naar het toilet, EHBO en toegangswegen. Ook de controle van toegangsbewijzen kan door vrijwilligers uitgevoerd worden.  

Veiligheidstaken
Vrijwilligers van verenigingen kunnen dezelfde taken als private beveiligingsdiensten uitvoeren op voorwaarde dat ze:
•    een aantoonbare band hebben met de vereniging (bv. lid zijn van de vereniging …);
•    dit onbezoldigd doen;
•    het om een sporadische activiteit gaat (4 tot 5 keer per jaar).

U leest alle informatie over de rechten, plichten, kosten en vergoedingen op www.vlaanderenvrijwilligt.be

 

Let wel

Als vrijwilligers of private beveiligingsdiensten publieks- of verkeersbegeleidingstaken uitvoeren, dan zal de stad Antwerpen in de evenemententoelating expliciet opnemen dat er een tijdelijke privatisering van het openbaar domein wordt toegestaan. Een aparte paragraaf bepaalt over welk deel het precies gaat en verduidelijkt dat dit geenszins een vorm van eigendomsoverdracht of volwaardige concessie is. Politieoptreden blijft dus steeds mogelijk. Toegangen afsluiten anders dan vermeld op de evenemententoelating kunnen onder geen enkele voorwaarde.

Omschrijving paragraaf
De evenementenzone van het ... (bijvoorbeeld EK fandorp) dient te worden afgezet met Heras-hekken en dient telkens 2 uur voor tot en met 1 uur na de geplande evenementen ... (bijvoorbeeld EK-wedstrijden België in de periode 10/6 tot en met ….) van private bewaking voorzien te worden met het oog op controle op het verzekeren van de veiligheid. 

De bewakingsfirma dient te beschikken over de nodige licenties en dient het begin en einde van de zone aan te duiden volgens de wijze bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken.

De evenementenzone tussen de hekken (plan als bijlage) op de openbare weg wordt geprivatiseerd om private bewakingsactiviteiten tijdens volgende evenementen mogelijk te maken: ... (opsomming evenementen, data, en telkens tijdstip private bewaking, hetzij duidelijke periodes binnen de duur van de evenemententoelating).

 

Signalisatie op het evenemententerrein dat tijdelijk wordt geprivatiseerd

U voorziet signalisatieborden aan het begin en einde van de zone die geprivatiseerd wordt. Het bord moet volgende afmetingen hebben: 0.6m*0.4m en ziet er als volgt uit: 

Verwante info: