Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Brandpreventie evenementen

Alle evenementen die plaatsvinden op de openbare weg moeten een toelating van de burgemeester krijgen. De preventiedienst onderwerpt deze aan een veiligheidstoets op gebied van brandveiligheid, bereikbaarheid en blusmiddelen.

Hoe vraag ik een toelating voor mijn evenement aan? 

Voor Antwerpen + districten

Een evenement op het grondgebied van de stad Antwerpen en de districten vraagt u aan via het digitale evenementenloket.

Meer info over vergunningen van evenementen vindt u hier.

Voor Zwijndrecht

Evenementen die doorgaan op het grondgebied van Zwijndrecht dienen via het aanvraagformulier van Zwijndrecht te lopen.

De gemeente Zwijndrecht zal aan de hand van de aanvraag en in geval van een groot evenement contact opnemen om verdere afspraken te maken.

In dat geval dient u het informatieblad 2020 te bezorgen aan de gemeente Zwijndrecht.

Op basis van het door u ingevulde informatieblad kan Brandweer Zone Antwerpen evalueren of u aan de standaardvoorwaarden voldoet. Indien dat niet het geval is, kan Brandweer Zone Antwerpen extra voorwaarden opleggen om de veiligheid te garanderen.

Klein of groot evenement?

Bij kleine evenementen ontvangt u bij uw toelating van de burgemeester standaardvoorwaarden waaraan u moet voldoen. Op basis van de door u ingevulde vragen bij uw evenementenaanvraag, kan de brandweer evalueren of u aan de standaardvoorwaarden voldoet. Indien dat niet het geval is, kan de brandweer extra voorwaarden opleggen om de veiligheid te garanderen.

Bij middelgrote, grote evenementen en/of evenementen met vuurwerk, geeft de preventiedienst advies op maat. Elke twee weken komt een adviesgroep over evenementenveiligheid (AGEV) samen om onderlinge afstemming en samenwerking van de verschillende veiligheids- en hulpdiensten te garanderen bij grote evenementen. Organisatoren van grote evenementen worden uitgenodigd om hun evenement op de adviesgroep te bespreken.

De stad verwerkt het uiteindelijke advies in hun toelating voor het organiseren van het evenement. Elk evenement krijgt dus zijn voorwaarden van de brandweer mee met de toelating.

Moet ik extra documenten voor de brandweer bij mijn dossier voegen?

U moet ook een goed inplantingsplan en/of grondplan als bijlage bij uw aanvraag voegen als: 

  • het gaat om een publiek toegankelijke activiteit in een vaste inrichting (gebouw) of tijdelijke inrichting die niet is ingericht en vergund als een inrichting toegankelijk voor het publiek of die niet bestemd is voor het type evenement.
  • het gaat om meer dan 15 opstellingen (kramen, springkastelen of andere niet snel verwijderbare opstellingen) op (of over) de openbare weg of op een publiek toegankelijk terrein. Of als de totale oppervlakte van alle opstellingen groter dan of gelijk is aan 200m².
  • er op de openbare weg of in de nabijheid ervan, of in een inrichting toegankelijk voor publiek, een vuurwapen zal worden gebruikt, vuurwerk zal worden afgestoken of open vuur (grote vuurhaard in openlucht zoals kampvuur, kerstboomverbranding of gelijkaardig) zal worden gemaakt.
  • u meer dan 3 000 personen verwacht tijdens de gehele duur van het evenement.
  • u op het drukste moment meer dan 1 500 personen verwacht.
  • u meer dan 500 kinderen onder de 10 jaar verwacht die niet individueel door een volwassene begeleid worden.
  • u meer dan 500 personen ouder dan 65 jaar verwacht.

De brandweer heeft deze bijkomende documenten nodig om uw aanvraag in detail te kunnen bekijken.

Wel of niet publiek toegankelijk?

Een evenement is niet publiek toegankelijk als alle deelnemers en bezoekers een persoonlijke uitnodiging ontvingen. Alle andere evenementen zijn publiek toegankelijk.

Een inrichting toegankelijk voor het publiek is een inrichting waar iedereen - namelijk andere personen dan die op naam zijn uitgenodigd - permanent of tijdelijk en al dan niet tegen betaling toegang heeft. Een publieke oproep om zich op naam te laten uitnodigen maakt een inrichting publiek toegankelijk. In deze voorwaarden is een publiek toegankelijke inrichting niet tijdelijk en dus meestal een gebouw.

Wat met instellingen van tijdelijke aard?

De richtlijnen van december 1967 omvatten de reglementering van de bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in kermisinrichtingen en andere tentoonstellingen van tijdelijke aard zoals jaarbeurzen en tentoonstellingen.

De richtlijnen zijn van toepassing op alle inrichtingen van tijdelijke aard die voor maximum drie maanden op eenzelfde plaats zijn gevestigd.

Inrichtingen of instellingen die hieronder vallen zijn:

  • kermisbarakken en circussen
  • tenten en getimmerten voor het organiseren van vermakelijkheden en het geven van vertoningen
  • jaarbeurzen en tentoonstellingen die niet plaatsvinden in zalen van permanente inrichtingen of in gebouwen die gewoon toegankelijk zijn voor het publiek

Kostprijs

Alle controlebezoeken en adviesverleningen inzake brandpreventie zijn betalend. Voor meer info raadpleeg de retributiereglementen van de brandweer.