Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Drones boven stad Antwerpen

Elke niet-recreatieve vlucht met een drone (RPAS: remotely piloted aircraft system) boven het grondgebied van de stad Antwerpen wordt door DGLV beschouwd als een klasse 1A. Om te vliegen met een RPAS moeten zowel de drone als de piloot voldoen aan de regelgeving.

  • De drone moet beschikken over een certificaat van overeenstemming afgeleverd door het DGLV of over een gelijkwaardig document uitgegeven door een andere luchtvaartautoriteit of onafhankelijke, erkende instantie.
  • Vooraleer de allereerste vlucht of type vluchtuitvoering uit te voeren van klasse 1a, dient u een aanvraag tot toelating in te dienen bij het DGLV ten minste tien dagen vóór de eerste vluchtuitvoering. Na analyse van de aanvraag laat het DGLV de vluchtuitvoering toe of weigert ze. Het DGLV  kan, indien nodig, bijkomende informatie opvragen om het aanvraagdossier verder te vervolledigen. De vluchtuitvoeringen mogen pas starten na ontvangst van de toelating van het DGLV.
  • Voor elke vluchtuitvoering zelf dient een melding aan het DGLV gestuurd te worden.

Meer informatie is te vinden op FOD_mobiliteit
 
Bovendien moet elke vlucht worden gemeld aan de burgemeester via volgend meldingsformulier: Meldingsformulier_drone_vluchten. De burgemeester kan extra voorwaarden opleggen of de vlucht verbieden wanneer de openbare orde in het gedrang komt. (cf. Politiecodex Artikel 101bis).
 
Let op: Dronevluchten in het havengebied moeten aangevraagd worden bij de Havenkapitein. Meer informatie is te vinden op de website Port of Antwerp.