Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Evenemententoelating

Wanneer hebt u een evenemententoelating nodig?

U hebt een toelating nodig voor feesten, vermakelijkheden, braderijen en evenementen die plaatsvinden in de openlucht of op de openbare weg en die toegankelijk zijn voor het publiek. U hebt dus ook een toelating nodig voor een publieke bijeenkomst op een privélocatie.

Vraag minstens drie weken op voorhand een schriftelijke toestemming aan de burgemeester als het gaat om:

 • een publieke bijeenkomst
 • een evenement in openlucht

Een bijeenkomst is openbaar als om het even wie wordt toegelaten:

 • ofwel helemaal vrij toegankelijk
 • ofwel tegen betaling van een bedrag aan de ingang
 • ofwel op voorlegging van een uitnodiging of toegangskaart, wanneer die verspreid of verkocht werden zonder enige selectie, aan iedereen die erom vroeg
 • ofwel met een uitnodiging die geen individueel karakter heeft, of zonder naamsvermelding
 • ofwel met een uitnodiging die in de media is verschenen en voor iedereen bestemd is
 • ofwel omdat er aan de ingang geen enkele controle is op de personen die binnenkomen

Deze toelating geldt dus niet voor privébijeenkomsten. Tijdens ieder evenement wordt het publiek of privé-karakter van de bijeenkomst beoordeeld op basis van de bovenstaande criteria.

Voorbeelden:

 • festivals, feesten, sportevenementen, beurzen
 • buurtfeestjes en barbecues
 • sportieve/artistieke/humanitaire activiteiten
 • braderijen 
 • rommelmarkten
 • betogingen, manifestaties en optochten
 • doopstoeten en -activiteiten van studenten
 • plechtigheden en bloemenhuldes
 • het afsteken van vuurwerk
 • circussen

Wanneer uw evenement of activiteit meer dan 120 dagen per jaar duurt, hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Als u flyers wil uitdelen op het openbaar domein zonder dat u opstellingen plaatst (personen die rondwandelen en flyers/stalen uitdelen maar geen kraam/stand hebben), hebt u hiervoor geen vergunning nodig. U betaalt wel een taks.

Andere innames van het openbaar domein

U hebt ook een evenemententoelating nodig als u voor een beperkte periode een deel van een straat, plein of open ruimte nodig hebt. 

Voorbeelden:

 • tijdelijke wegwijzers
 • een landingsplaats voor een helikopter, luchtballon of een verankerde reclameballon
 • een rode loper voor uw winkel
 • kerstverlichting of het gebruik van een geluidsinstallatie in uw (winkel)straat

Neem voor meer informatie over deze voorwaarden contact op met het evenementenloket van uw district.

Evenemententerras

Wanneer u op een vergund open horecaterras een evenement zoals een barbecue of de plaatsing van een extra tapinstallatie wil laten doorgaan, waarbij u enkel de oppervlakte van het vergunde terras gebruikt, kan u via het digitale evenementenloket een aanvraag hiervoor doen.

De aanvraag moet wordt steeds onderzocht. om toelating te krijgen moet de aanvraag voldoen aan enkele belangrijke voorwaarden.

 • meer dan 3 weken op voorhand worden gemeld;
 • vrij toegankelijk zijn;
 • het gaat niet om een manifestatie, betoging, studentendoop, reclame of filmopname;
 • er zullen maximaal 500 bezoekers en/of deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn;
 • waarbij geen uitbreiding van het bestaand terras is;
 • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fietspad, parkeergelegenheid en vormt op geen enkele manier een belemmering voor voertuigen en hulpdiensten;
 • er wordt geen elektronisch versterkte muziek gespeeld vóór 7.00 uur ’s ochtends en na 22.00 uur ‘s avonds;
 • er wordt geen elektronisch versterkte muziek gespeeld luider dan 85 dBA;
 • waarbij maximum 1 tapinstallatie OF 1 toestel om voeding te bereiden op het terras wordt geplaatst (statafels en houten tonnen worden onbeperkt toegelaten);
 • waarbij geen tenten of beschuttingen worden geplaatst die de terraszone afschermen van het zicht naar het plein of de straat toe.
 • er wordt tijdens het evenement geen open vuur gestookt of vuurwerk afgestoken

Evenementen op het water en in het (stads)havengebied

Voor evenementen op het water, in de stadshaven of in het havengebied, kan u net zoals voor andere evenementen een aanvraag indienen via www.antwerpen.be/evenementen.

Indien zou blijken dat de stad niet bevoegd is om u hiervoor een toelating te geven, dan zal u correct doorverwezen worden naar de juiste contactpersoon.

Wat kan niet?

Evenementen zijn in principe altijd toegelaten als ze veilig worden georganiseerd en geen of beperkte overlast veroorzaken voor mensen die niet deelnemen. Maar iedereen moet zo veel mogelijk gebruik kunnen blijven maken van de straten, pleinen en parken in de stad. Verder moet u rekening houden met volgende punten:

 • Bij een evenementenaanvraag voor een terugkerend evenement, wordt er steeds gekeken naar de evaluatie van de voorbije edities. De conclusies hiervan moet u meenemen naar een nieuwe editie.
 • Evenementen die haaks staan op het algemeen beleid van de stad, kunnen geweigerd worden.
 • Private bijeenkomsten met een grote impact op het openbaar domein zijn in principe niet toegelaten. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een tent voor een bedrijfsevenement te plaatsen op een plein of in een park van de stad. Door hun aard zorgen ze er immers voor dat een deel van de stad tijdens het evenement niet meer ‘van iedereen’ kan zijn.
 • Het openbaar domein wordt ook niet gereserveerd als private parking. Organisatoren en bezoekers van een evenement kunnen terecht op de reguliere parkeerplaatsen. In bepaalde gevallen kan een deel van het openbaar domein wel gereserveerd worden als logistieke zone voor een evenement, al dient dit beperkt te blijven tot het minimum.

Reclame

Reclamestands en reclameacties vinden beter niet plaats op het openbaar domein. Deze acties en boodschappen conflicteren vaak met de doelstelling om de straten en de pleinen van de stad van iedereen te houden. Door hun aard en hun boodschap privatiseren ze het openbaar domein voor het bedrijf of de instantie die reclame voert of wordt het openbaar domein dat van iedereen moet zijn, gebruikt voor private doeleinden en persoonlijk, commercieel geldgewin. De stad is er van overtuigd dat op de private markt voldoende mogelijkheden bestaan voor commerciële boodschappen.

Op een aantal pleinen en in de parken van de stad, worden reclamestands en reclame-evenementen niet toegelaten.

De stad weigert reclame-uitingen met een fysieke impact op het openbaar domein, vanuit het algemeen zorgvuldig beheer van het openbaar domein en het streven naar een propere stad. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • voetpaden beschilderen;
 • graffiti of andere soorten ‘tags’ aanbrengen;
 • eco-advertising (proper spuiten van tegels in de vorm van een logo);
 • stickers kleven;
 • straatmeubilair gebruiken.

Hou er ook rekening mee dat u voor een reclamestand naast retributie voor inname van het openbaar domein ook een aangifte moet doen voor het betalen van een belasting op reclame. u leest alles over de tarieven en de werkwijze op de site van ondernemen in Antwerpen.

Contactgegevens bovenlokaal evenementenloket:

e-mail: evenementen@antwerpen.be