Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Evenementenkader en categorieën

Evenementen zijn opgedeeld in zeven verschillende categorieën, allemaal met andere voorwaarden en aan de organisatie gebonden tarieven.

Evenementen zijn opgedeeld in zeven verschillende categorieën, allemaal met andere voorwaarden en aan de organisatie gebonden tarieven.

  • Categorie 1: evenementen die door de groep Stad Antwerpen zelf worden georganiseerd.
  • Categorie 2: evenementen georganiseerd in samenwerking met de groep Stad Antwerpen.
  • Categorie 3: naamsversterkende evenementen en nieuwe events die het potentieel hebben om zo’n naamsversterkend event te worden.
  • Categorie 4: evenementen aan de districten gebonden, die samenlevingsversterkend werken.
  • Categorie 5: overige, extern georganiseerde evenementen die niet winstgevend bedoeld zijn
  • Categorie 6: overige, extern georganiseerde evenementen die wél winstgevend bedoeld zijn.
  • Categorie 7: evenemententerrassen

Vier nieuwe stadszones

De stad Antwerpen is in vier nieuwe zones opgedeeld. Elke zone heeft een apart tarief voor de inname van openbaar domein, afhankelijk van de locatie en marketingwaarde. Daarbij werd rekening gehouden met verschillende factoren zoals het aantal activiteiten op drukke plekken, de aantrekkelijkheidsfactor voor toeristen en bewoners en de concentratie van handelszaken.

Tijdelijke inname van parkeerplaatsen

Wanneer organisatoren vragen om een aantal parkeerplaatsen tijdelijk vrij te houden om hun evenement op een comfortabele en veilige manier door te laten gaan, dan kan dit via een evenemententoelating toegestaan worden.

De stad vindt het echter belangrijk dat organisatoren kritisch nadenken over het aantal parkeerplaatsen dat ze willen vrijhouden omdat dit ook een gevolgen heeft voor de mobiliteit van de omwonenden en bezoekers van de stad. Daarom zullen er voor bepaalde categorieën van evenementen, namelijk 3, 4 en 6, kosten worden aangerekend. Om deze kosten realistisch te houden en evenementorganisatoren financieel genoeg ademruimte te blijven geven, werd ervoor gekozen om met vaste bedragen gekoppeld aan het aantal ingenomen parkeerplaatsen te werken. Dit zogenaamde forfaitsysteem werd opgenomen in een retributiereglement. De volledige tekst van het reglement vindt u onderaan deze pagina terug.

De concrete bedragen en bepalingen staan opgelijst onder artikel 7 van dit reglement. Belangrijk om te weten is dat parkeerplaatsen die ingenomen worden in het kader van een veiligheidszone rondom een evenement, niet worden meegenomen bij de berekening van de te te betalen kosten.

Nieuwe besluitvorming

Om te beslissen welke evenementen op welke manier kortingen krijgen, heeft de stad sinds april 2016 een nieuw matrixsysteem. Daarbij wordt voortaan de inhoud van het event bestudeerd. Op basis daarvan bepaalt de stad in welke categorie uw evenement thuishoort. Die categorie bepaalt welke vrijstellingen en kortingen u krijgt. En of u logistiek materiaal van de stad kan ontlenen.

Zo kan u voor categorieën een en twee doorgaans een vrijstelling van de meeste kosten verwachten en voor categorieën drie, vier en vijf een korting. Organisatoren van evenementen die onder categorie zes worden ingedeeld, zullen zelf in de kosten moeten voorzien.

Hoe de stad uw evenement in een categorie indeelt en waarop u dan precies korting krijgt, vindt u hieronder terug, in het 'opportuniteitskader evenementen'.

Op deze manier organiseert de stad een transparantere regelgeving voor alle evenementen op het openbare grondgebied van de stad Antwerpen. En vooral: naar een reglement dat voor zowel de stad als de klanten meer en aantrekkelijkere kansen biedt.