Nieuws

N # 214
Digitalisering notarisprotocollen

Het FelixArchief bewaart 4.895 notarisprotocollen uit de periode 1480-1810. Notarisprotocollen zijn de registers waarin de minuten van de notarisakten ...

WK # 1584

Meteen zoeken in onze archieven