Nieuws

Felixatelier: zie de stadsarcheologen aan het werk

Vanaf nu ziet u de stadsarcheologen 'live' aan het werk in hun nieuwe atelier. Naast hun werkplaats bevindt zich ook een kleine expo over het verleden van Antwerpen. Jerry, de coördinator van het Felixatelier, nodigt u uit.

Op jacht op Super 8
De jacht op Super 8

In 2009 ging de socio-culturele vereniging Curieus in samenwerking met de Erfgoedcel van Antwerpen "op jacht op Super 8”.

Bevolkingsregisters in het FelixArchief
Bevolkingsregisters digitaal

Van 1960 tot 2000 legde de Genealogical Society of Utah (GSU) de Antwerpse bevolkingsregisters vast op microfilm. Van iedere film ontving het stadsarchief ...

Meteen zoeken in onze archieven