Nieuws

Inrichtend comité van het Wereldcongres Esperanto te Antwerpen in 1911  Staande v.l.n.r.  : Frans Schoofs, Willem Van der Biest, Louis Ritschie, F. Dupont  Zittend v.l.n.r. : Maria Posenaer, Amatus Van der Biest-Andelhof, Oscar Van Schoor
Toerist in eigen stad

Vzw Visit Antwerpen weet als toeristische dienst van de stad Antwerpen sinds 1951 heel wat bezoekers naar Antwerpen te lokken.

Stalen uit het ambacht linnenwevers GA # 4202

Meteen zoeken in onze archieven