FOTO-OF # 2775 FelixArchief

Archief Bureel van Weldadigheid aangevuld

Bent u op zoek naar negentiende-eeuwse OCMW-documenten? 
Als aanvulling op het archief van het Bureel van Weldadigheid van Antwerpen, ontving het FelixArchief dit jaar 1.163 inventarisnummers van het OCMW. Deze instelling is de negentiende-eeuwse voorganger (1796-1925) van het OCMW.

Het patrimoniumbeheer kreeg een zeer groot aantal stukken over onderhoud, verhuring, verpachting, ruil en onteigening van onroerende goederen intra en extra muros. Zeer belangrijk daarbij is het archief van de eind 19e eeuw in eigen beheer opgerichte en verhuurde werkmanswoningen zowel in het noorden als in het zuiden van de stad. Een extra troef voor onderzoekers in huizengeschiedenis.

Ook bij het archief van het secretariaat, het personeelsbeheer, het financieel beheer, het Dodenhuis en de Apotheek van het Bureel van Weldadigheid werden enkele reeksen losse stukken gevoegd.

Veel omvangrijker zijn de extra stukken bij het archief van het sociaal beheer: reeksen over de bedeelden, de bedelingen en de organisatie van de onderstandsverleningen door het Antwerps Komiteit voor Hulp tijdens de Eerste Wereldoorlog (zoals deze parel over versierde bloemzakken (*)), de organisatie van Wedstrijden van Reinheid, maar ook archief over de armenbezoekers, de Kosteloze Geneeskundige Dienst en de Dienst der Vroedvrouwen. Bij deze laatste reeks valt het dossier van Flore Mariën (*) op (1918-1919): een zaak over spionage, verraad, prostitutie en smokkelbrieven!

Het Bureel van Weldadigheid was sinds 1796 verantwoordelijk voor de steun aan de zogenoemde “thuiszittende armen”. De Commissie van Burgerlijke Godshuizen stond in voor het bestuur en beheer van de instellingen. In de loop van de 19e eeuw raakte het Bureel betrokken bij het beheer van een aantal instellingen. Zo werden nu losse stukken toegevoegd bij de archieven van de zorginstellingen (Gestichten) Joostens, Joostens-Lemmé, De Fraula (zie afbeelding), Osterrieth & Grisar en Van den Nest. Hetzelfde gebeurde voor de Werkhuizen van Weldadigheid.

(*) deze stukken zijn nog niet digitaal, maar wel te reserveren voor raadpleging in de leeszaal

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!