Het voltallige Centrale bestuur van de burgerlijke godshuizen anno 1890. OCMW

Archieven OCMW

2017 was een belangrijk jaar voor de OCMW-archieven.

Zo'n 5.800 inventarisnummers kregen vorig jaar hun eindbestemming in één van de archiefcontainers in het FelixArchief. Het grote publiek kan nu kennismaken met de losse stukken van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Antwerpen. Deze stukken zijn een waardevolle bron voor de sociale geschiedenis van de negentiende eeuw. Vorsers en geïnteresseerden keken al lange tijd uit naar de overdracht van deze archieven.

Ook een aanzienlijk aantal – nog nooit eerder ontdekte - registers van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Antwerpen kregen hun plek bij ons. Kom ze als eerste ontdekken! U vindt belangrijke aanvullingen op bestaand archief zoals inkomboeken van verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen.

Behalve deze aanwinst, is er voor het eerst een integraal OCMW-archief van een Antwerpse fusiegemeente beschikbaar voor inzage in het FelixArchief, nl. dat van de toenmalige gemeente Berchem met het Sint-Mariagasthuis en het Gesticht Sint-Anna. De stukken dateren van 1847 tot 1983. Voor de andere fusiegemeenten zijn al wel reeksen archief overgedragen, maar tot nu nog nooit een compleet archief.

In 2018 plannen we nog een laatste aanvulling in dit 19de-eeuws archief. Een aantal stukken voor de instellingen van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen (bv. ziekenhuizen, bejaardenhuizen) zullen dan toegevoegd worden.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!