FelixArchief

Jaaroverzicht 2017

Het jaaroverzicht 2017 is online beschikbaar op onze website. Opnieuw mooi geïllustreerd met afbeeldingen uit de in 2017 verworven particuliere schenkingen.

We lijsten er de meest opvallende reeksen die vorig jaar overgedragen zijn in op. U vindt hier o.a. overdrachten van de Brandweer, het OCMW, de vreemdelingendossiers, het archief Renaat Braem en een aantal private archieven terug.

Vorig jaar zetten we opnieuw in om enkele grote reeksen digitaal beschikbaar te maken.
Zo was er bv. het project dat bouwdossiers uit de periode 1830-1900 digitaal raadpleegbaar maakte. Deze actie zorgde er mee voor dat in 2017 niet minder dan 39 gedigitaliseerde bouwdossiers geconsulteerd werden. Terwijl dat in 2011 dagelijks gemiddeld 7 papieren bouwdossiers waren.

Uiteraard is het digitaal depot ook vorig jaar gegroeid. Eind 2017 stak er over de 77 TB aan bestanden in het digitaal depot. Het aandeel digitaal beschreven inventarisnummers steeg ook met 7%.

Dit zijn maar enkele mooie cijfers die de merkbare stijging aan (digitale) inzet en uw interesse voor de verwerking en raadpleging van digitale stukken bewijzen.

Hoe het FelixArchief tot dit resultaat gekomen is, kan u lezen in het jaaroverzicht 2017.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!