FelixArchief

Rederijkerskamer De Goudbloem

De laatste jaren verwierf het FelixArchief heel wat theaterarchieven. 

Voor wie interesse heeft in de geschiedenis van het amateurtheater is het zeker de moeite om hier te grasduinen.

De Rederijkerskamer De Goudbloem vzw was zich al vroeg bewust van het belang van hun archief. We lezen in de tentoonstellingscatalogus ‘Amateurtoneel vroeger en nu’ uit 1978 “deze oude documenten en toneelherinneringen verdienen beter dan opgestapeld te worden in muffe zolders en donkere kelders…” . In 1976 werd dan ook Huize Pol Bury opgericht in de St. Andriesstraat, later nog werd er wegens plaatsgebrek het Museum voor Amateurtoneel opgericht. Na de sluiting van het Museum verhuisde dit archief naar het ADVN, maar het sloot niet meteen aan bij hun collectieprofiel. Gelet op het belang en de waarde van deze collectie besloot de Rederijkerskamer De Goudbloem vzw om dit gehele archief in 2010 in bewaring te geven bij de stad Antwerpen. 

Het historisch archief van de Rederijkerskamer De Goudbloem vzw is een uniek geheel dat teruggaat tot 1895. Het amateurtoneel heeft in het verleden een enorme socio-culturele impact gehad. In de 19e eeuw schoten toneelverenigingen als paddenstoelen uit de grond. Voor velen was de vereniging de enige plaats waar men contact had met cultuur. De vereniging vormde ook een sociaal vangnet. Broedermin, later De Goudbloem-Broedermin, ontstond uit het patronagetoneel van de St.-Paulusparochie maar wist zich in de loop van zijn bestaan op te werken tot een vereniging met internationale faam. Meermaals winnaar van het prestigieuze Landjuweel was de vereniging ook ambassadeur voor het Vlaamse amateurtoneel in het buitenland. De maatschappelijke veranderingen die zich vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw voordoen, hebben echter een nefaste invloed gehad op deze bloeiende vereniging. Toch weet de groep, zij het met veel minder leden, zich aan te passen aan de nieuwe tendensen zowel in de theaterwereld als in het verenigingsleven. Straattheater wordt een nieuwe uitdaging vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Heel deze evolutie vindt u terug in het archief aan de hand van foto’s, affiches, diploma’s, programma's, enz. vanaf de 19e eeuw tot het einde van de 20e eeuw.

Vlaggen en trofeeën behoorden ook tot dit archief. Deze werden opgenomen in de collectie van het MAS.

Mark Van Strydonck, schenker van het archief en momenteel ook aan de slag als vrijwilliger in het FelixArchief, bespreekt op onze website de vaandel van De Broedermin uit 1926 (bewaard in het MAS), gemaakt door het borduuratelier Dirk Van Sina.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!