WK # 1584 FelixArchief

Restauratie voor conservatie

Hoe zorgt het FelixArchief voor kwetsbaar archief?

Papieren archief kan door verschillende redenen kwetsbaar zijn. Het kan gaan om een moeilijk hanteerbaar object, een zeldzaam of diefstalgevoelig document. Maar ook als het stuk veelbevraagd is of de kwaliteit van de drager in slechte staat is, dan spreken we van een kwetsbaar stuk.
In dit laatste geval, is restauratie vaak noodzakelijk voor de langetermijnbewaring van het archiefstuk.

Een rol uit de archieven van de weeskamer van Antwerpen is een recent voorbeeld hiervan. De weeskamer van Antwerpen zorgde tijdens het Ancien Régime voor het goed beheer van de onroerende goederen van weeskinderen. Haar beslissingen werden opgetekend in een “rol”. De rol van de jaren 1569-1571 was door vochtschade en schimmel zodanig verpulverd dat een grondige restauratie noodzakelijk bleek. Het register is immers één van de weinige stedelijke archieven uit deze periode omdat vele stedelijke archieven tijdens de Spaanse furie van 1576 verbrandden. 

Tijdens deze restauratie worden alle bladzijden één voor één aan mekaar gepuzzeld, gereinigd en aangevezeld. Na deze intensieve restauratie, zal het register digitaal beschikbaar gesteld worden zodat onderzoekers het gemakkelijk kunnen raadplegen.

WK # 1584
FelixArchief 1|2
WK # 1584
FelixArchief 1|2
1 reactie op dit artikel:
Jouw avatar
benny33

das het verhaal van antwerpen