Week van de vrijwilliger
Op zoek naar uw voorouders?

Bent u op zoek naar uw familiegeschiedenis?Benieuwd wie uw voorouders waren?Of geïnteresseerd wat u allemaal over hen kan vinden?

2426 # 13
Schermclub Criterium

Gaston Vrancken (1929-2018) schonk in december 2017 het Criterium-archief aan het FelixArchief.

Het digitaal depot groeit!

Het FelixArchief bewaart digitale archieven sinds 2007 in het digitaal depot. Hierin vindt u zowel digitaal geboren (digital born) archiefdocumenten als gedigitaliseerde ...

CERT#69
N # 214
Digitalisering notarisprotocollen

Het FelixArchief bewaart 4.895 notarisprotocollen uit de periode 1480-1810. Notarisprotocollen zijn de registers waarin de minuten van de notarisakten ...

WK # 1584
Update Thuis in Archief

Een kleine maar actieve groep van vrijwilligers werkt al 4 jaar aan het toegankelijk maken van de schepenregisters.