Simulatie inrit parking Gedempte zuiderdokken op het plein Q-park

Nieuwe inrichting straten rond Gedempte Zuiderdokken klaar

In september start de aanleg van parking Steendok, 1 van de 2 ondergrondse parkings onder de Gedempte Zuiderdokken. De Van der Sweepstraat, de Namenstraat en de Verviersstraat worden hiervoor mee heraangelegd. De huidige speeltuin, sportveldjes en hondenloopzone op de Gedempte Zuiderdokken krijgen tijdens de werken een andere locatie op het plein.

Nieuwe inrichting omliggende straten

Samen met de bouw van parking Steendok worden zowel de Namenstraat als de Verviersstraat heraangelegd door het district Antwerpen. In beide straten zal een snelheidsregime van 30 kilometer per uur gelden.  

De Namenstraat, waarlangs parking Steendok bereikbaar zal zijn, wordt enkele richting naar de Zuiderdokken toe. De Verviersstraat, waar de uitrit van de parking ligt, wordt enkele richting naar de kaaien toe. In beide straten kunnen fietsers in beide richtingen rijden. De Waalsekaai, tussen de Namenstraat en de Van der Sweepstraat, wordt daar enkele richting: van de Van der Sweepstraat naar de Namenstraat.

De rijrichting van een deel van de Vlaamsekaai wordt aangepast. De straat wordt in het stuk tussen de Museumstraat en de Gentplaats enkele richting naar de Gentplaats. In het andere stuk blijft de huidige rijrichting behouden, dus enkele richting naar de Scheldestraat. Zo wordt het verkeer dat van de Bolivarplaats komt, gestimuleerd om via de Leien of de Scheldekaaien te rijden.

Verbinding met de Scheldekaaien via Van Der Sweepstraat

Het autoverkeer  tussen de Bolivarplaats en De Gerlachekaai, dat vandaag langs de Namenstraat rijdt, zal de kaaien kunnen bereiken via de Van der Sweepstraat.  Ook buslijn 30/34 zal via deze nieuwe weg naar de kaaien rijden. De straat wordt hiervoor heringericht.  Naast een nieuwe rijbaan in asfalt voor autoverkeer in beide richtingen, komt er aan beide kanten een vrijliggend fietspad in rode asfalt. In het midden van de straat komt een nieuwe halte voor bus 30/34. Het kruispunt van de Van der Sweepstraat met de Scheldekaaien wordt ingericht met verkeerslichten.

Bereikbaarheid van de parkings via de aanpalende straten
Bereikbaarheid van de parkings via de aanpalende straten

Tijdelijke buurtvoorzieningen

De huidige buurtvoorzieningen zoals de speeltuin, de sportveldjes en de hondenloopzone, worden intensief gebruikt door de buurt en de omliggende scholen. Er is dan ook gezocht naar een tijdelijke locatie voor deze plekken tijdens de bouw van de parking. 

Het braakliggende terrein tussen de Waterpoort op de Vlaamsekaai en het Hof van Beroep op de Waalsekaai wordt hiervoor ingericht.  

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!