Gemeenteraadscommissie KR februari 2018

20 uur - 20.55 uur
Error loading player: No playable sources found
Er is momenteel geen spreker
Geen huidig agendapunt
Agendapunten
Agendapunt
Opening van de zitting
AG VESPA - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2018
AG VESPA - Statutenwijziging. Wijziging maatschappelijke zetel en actualisatie kapitaalbedrag
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zilverkwartier, district Berchem - Voorlopige vaststelling
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Mariaburg', district Ekeren - Definitieve vaststelling
Stedenbouwkundige lasten. Project 'Bouwen van 23 appartementen, 15 woningen en een ondergrondse parking na sloop van de huidige bebouwing, Moonsstraat 29/31', district Antwerpen - Resultaat onderhandelingen projectontwikkelaar. Overeenkomst
City of Antwerp paviljoen - Triple Living. Sponsorovereenkomsten -(Joris Giebens) 00:05:34
Stedenbouwkundige ontwikkelingskosten. Project Zilverkwartier, district Berchem - Resultaat onderhandelingen projectontwikkelaar. Overeenkomst
Stedenbouwkundige lasten. Project 'Verbouwen en wijzigen functie van een kantoor naar een hotel, Frankrijklei 31', district Antwerpen – Resultaat onderhandelingen projectontwikkelaar. Overeenkomst (Schepen Van de Velde) 00:10:22
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Bijzondere procedure. Zaak van de wegen - 20172661. district Antwerpen. Boerinnestraat ZN
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Bijzondere procedure. Zaak van de wegen - 20172004. district Deurne. De Bisthovenlei, De Manstraat ZN
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Reguliere procedure. Zaak van de 20172644. district Ekeren. Van De Weyngaertplein, Nijverheidslei, Frans Standaertlei ZN
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Reguliere procedure. Zaak van de wegen - 20172651. district Deurne. Schotensesteenweg ZN
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Reguliere procedure. Zaak van de wegen - 20172673. district Antwerpen. Montevideostraat ZN
Aanvraag verkavelingsvergunning met nieuwe wegen en/of grondafstand. Reguliere procedure. Vaststelling wegentracé - 2017305. district Wilrijk. Koornbloemstraat en Daalblok ZN
Informatieve vraag van raadslid Joris Giebens: bouwproject Desguinlei (Mie Branders) 00:12:29
Informatieve vraag van raadslid Joris Giebens: cinema Forum 00:27:31