Nottebohmzaal van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, ter ondersteuning van de vacature 'Directeur behoud en beheer musea en erfgoedinstellingen' bij stad Antwerpen Ans Brys

Change manager behoud en beheer musea en erfgoedinstellingen

Antwerpenaars zijn trots op hun rijke cultuurstad met talrijke gerenommeerde musea en erfgoedinstellingen. Samen beheren die meer dan 800.000 collectiestukken, 1.500.000 boeken en 9.5 km archief. Om dat beheer in goede banen te leiden zoeken ze een gedreven directeur die met het team een duurzaam bewaarbeleid uittekent, de zorg voor de collecties garandeert en het gebruik van de collecties faciliteert. 

Wat doe je?

 • Je ontwikkelt en rapporteert over het behoud- en beheerbeleid van de stedelijke musea en erfgoed-instellingen. Je doet dat binnen de beleids- en beheerscyclus van de stad Antwerpen en de beleidsplanning in het kader van het Cultureel Erfgoeddecreet.
 • Je bouwt het team behoud en beheer verder uit tot het expertisecentrum voor behoud en beheer van de stedelijke erfgoedinstellingen en (re)organiseert het centraal depot en de restauratieateliers. Je volgt daarvoor actief de (inter)nationale ontwikkelingen.
 • Je bouwt het team behoud en beheer verder uit tot een klantgerichte organisatie die de stedelijke musea en erfgoedinstellingen ondersteunt in de uitvoering van hun functies. Je werkt aan een evenwichtige planning die zowel rekening houdt met de doelstellingen van de stad als met die van de individuele instellingen, en communiceert er helder over.
 • Samen met het team herteken je de organisatie. Je begeleidt en bewaakt het proces en creëert mee een draagvlak.
 • Je stuurt een team aan van een 30-tal medewerkers met uiteenlopende expertises en profielen. Je zorgt voor een efficiënte organisatie en een vlotte informatiedoorstroom.
 • Je hebt de financiële verantwoordelijkheid over de cel behoud en beheer: begrotingsvoorstellen, projectsubsidies aanvragen, budgetbewaking en naleving procedures.
 • Je bent het aanspreekpunt bij collectiecalamiteiten.
 • Je maakt deel uit van het directieteam van musea en erfgoed. 

Wat verwachten we van je?

 • Je bent sterk in het plannen en organiseren van overkoepelende processen en projecten. Strategie vertaal je in actieplannen die je evalueert en bijstuurt.
 • Je hebt ervaring op strategisch managementniveau en hebt al changetrajecten gecoördineerd.
 • Je bent een peoplemanager, méér nog dan een vakspecialist. Je stimuleert en motiveert medewerkers in het zelf nemen van initiatieven en beslissingen en hakt knopen door waar nodig.
 • Je werkt je snel in in het domein van behoud en beheer van erfgoed. Bij de start in de nieuwe functie mag je rekenen op de ondersteuning van interne experts.
 • Je denkt en handelt klantgericht tegenover klanten, het bestuur en collega’s.
 • Je staat communicatief sterk in de schoenen en kan diplomatisch optreden.
 • Je bent stressbestendig en hebt verantwoordelijkheidszin.
 • Nauwgezetheid, efficiëntie en resultaatgerichtheid behoren tot je eigenschappen.
 • Je bent vertrouwd met de wet op de overheidsopdrachten of je wilt je daarin verder verdiepen.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma en voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.
 • Je hebt minstens 5 jaar professionele ervaring. 

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je gaat aan de slag bij Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs in Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.
 • Je wordt in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur als adjunct-coördinator (A4a-A4b) met een mandaat voor 5 jaar als adjunct-coördinator. Het mandaat kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 3.667,54 euro dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen.  Jouw loon kan je berekenen met de loonsimulator.
 • Je mag bovendien rekenen op een maandelijkse mandaattoelage. De mandaattoelage bedraagt maximum 5% van het geïndexeerde bruto maandsalaris van de mandaathouder: 0,5% voor de eerste mandaatperiode, 5% vanaf de tweede mandaatperiode. De mandaattoelage valt weg wanneer de mandaatopdracht ten einde loopt.
 • De stad en het OCMW bieden daarnaast verschillende toelagen en vergoedingen.

Selectiedata en –procedure?

De selectie vindt plaats tussen 25 september 2017 en 20 oktober 2017.

 • Heb je een (arbeids-)handicap, dan voorzien wij redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de selectie zodat je handicap je deelname aan de test niet verhindert.
 • Nam je minder dan 3 jaar geleden deel aan eenzelfde selectie op hetzelfde niveau, dan heb je eventueel recht op een vrijstelling. Vraag ze aan via mail.
 • Stad en OCMW vinden jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, je geaardheid of een handicap. Iedereen komt gelijk aan de start.

Hoe kan je je voorbereiden?

 • Lees deze brochure grondig door. We lichten toe welke competenties we meten via welke methodieken.
 • Meer info over de stad of het OCMW, de competenties die we meten, de selectiemethodieken die we gebruiken en tips voor een goede sollicitatie vind je op de website van de stad.
 • Wij geloven dat je gelukkiger bent, beter presteert en meer zal bereiken wanneer je werkt bij een organisatie die goed bij je past.  Test uit of jouw waarden passen bij die van de stad.   Leer meer over jezelf en stuur jouw resultaat mee met je sollicitatie. Doe de test

Hoe solliciteren?

 1. Solliciteren doe je via de Talentbank van de stad.  Registreer of meld je aan.
 2. Als je correct hebt gesolliciteerd ontvang je meteen een automatische bevestiging in je mailbox.

Solliciteren is mogelijk tot en met 15 september 2017.

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Mail:  behoud_beheer@stad.antwerpen.be

Of contacteer:

 • Anne-Lise Vandael | selectieadviseur | 03 338 1131
 • Els de Keyzer | dossierbeheerder | 03 338 25 36