Hoofdarbeidsarts Filip Lien Van Den Eynde

Werken aan het welzijn van 11 000 medewerkers

Bij stad Antwerpen zijn er verschillende atypische functies: jobs waarvan er maar een bestaat in de organisatie.  Zo werkt er bij de Preventiedienst van de stad 1 hoofdarbeidsarts. In dit dagboekverhaal uit 2017 lees je wat die job betekende voor Filip Vervoort.  

Preventie: Veel meer dan medisch toezicht alleen

De Gemeenschappelijke Preventiedienst draagt bij tot welzijn op het werk voor 11 000 medewerkers van de groep Antwerpen. 

Deze belangrijke overkoepelende dienst houdt zich onder andere bezig met psychosociaal welzijn, medisch toezicht en arbeidsveiligheid.  Zo ondersteunt de preventiedienst stad Antwerpen bij het bouwen aan het welzijn voor al haar medewerkers. 

Vacatures

Vandaag zijn we voor deze dienst op zoek naar

Dagboek

December 2017: Filip stuurt als waarnemend hoofdarbeidsgeneesheer de dienst Medisch Toezicht aan:

Maandag - Mogelijkheden om het werk te hervatten

9 uur:  Om op de hoogte te blijven van wat er leeft op de werkvloer combineer ik de functie van hoofdarbeidsarts met de taken van arbeidsarts. Zo zie ik iedere voormiddag collega's voor een onderzoek dat voorafgaat aan een job bij de stad, een onderzoek bij werkhervatting na langdurige ziekte, een spontane raadpleging of een periodiek onderzoek.

9.15 uur: Ik onderzoek een kinderverzorgster die een kindje verwacht. Via een bloedafname kijk ik na of ze beschermd is tegen een aantal  kinderziektes. Ze is voldoende beschermd. Haar leidinggevende wordt geïnformeerd.

9.30 uur: In het kader van het aanwezigheidsbeleid boekte de personeelsdienst een afspraak voor een collega in die langdurig afwezig is voor een vrijblijvende consultatie. Ik schat de oorzaak van het probleem in. Daarnaast bespreek ik met hem de mogelijkheden om het werk te hervatten: deeltijds werk, andere taken, een andere werkplek of functie. Dat gebeurt in samenspraak met personeelsmanagement. Meer dan 95 procent van de medewerkers die langer dan 4 weken afwezig is, gaat in op het voorstel voor de consultatie.

13.30 uur: In 2018 wil de Gemeenschappelijke Preventiedienst zijn werking optimaliseren. Daarover overleg ik met de directeur. We bepalen welke diensten en opleidingen we kunnen aanbieden in 2018. Daarnaast bespreken we de vorderingen van een aantal werkgroepen om onze werking efficiënter te krijgen. Die buigen zich bijvoorbeeld over het medische traject dat je volgt als je bij de stad in dienst komt.

Dinsdag - Advies over aanschaf ergonomisch bureaumateriaal

9.30 uur: Er komt een nieuw raamcontract voor de aanschaf van ergonomisch bureaumateriaal. Als ergonoom bezocht ik leveranciers, samen met de andere juryleden en de aankoopcentrale. Ik adviseer op het vlak van ergonomie zodat onze collega’s met het beste materiaal kunnen werken en om werkgerelateerde klachten en aandoeningen te vermijden.

13.30 uur: Wegens een productieprobleem is er een tekort aan het vaccin tegen hepatitis A en B. Met afdelingsverantwoordelijke Luc bekijk ik hoe we dat probleem oplossen.

Woensdag - Controle tijdens bedrijfsrondgang

9 uur: Maandelijks bespreek ik met medewerkers van Aanwezigheidsbeleid de situatie van collega's die langdurig afwezig zijn. Gelet op ons beroepsgeheim deel ik geen diagnoses mee. Die zijn privé. We bespreken wel de mogelijkheden van werkhervatting en welke aanpassingen er nodig zijn zodat de medewerker het werk kan hervatten.

11 uur: Een medewerker die langer dan 4 weken afwezig is, komt verplicht op bezoek. Ook bij hem bekijken we wat hij nodig heeft om het werk te hervatten. Voor elke medewerker kan dat iets anders zijn. Hij geeft aan dat hij weer aan de slag wil. We opteren voor een deeltijds werkrooster. Daardoor kan hij in de namiddag recupereren en een verdere behandeling volgen.

14 uur: Ik doe een bedrijfsrondgang bij het Voertuigencentrum. Samen met de preventieadviseur, de leidinggevende van de locatie en afgevaardigden van de vakbonden controleer ik er de hygiëne, veiligheid en ergonomie. Daarnaast kijken we het EHBO-materiaal na. Dat is gestandaardiseerd voor elke werkplek. De bedrijfsrondgang is ook een kans voor medewerkers om vragen te stellen of om problemen te signaleren.

Lien Van den Eynde
Hoofdarbeidsgeneesheer Filip tijdens een onderzoek bij werkhervatting.

Donderdag - Werkgroepen en vergaderingen

13.00 uur:  Tijdens de stafvergadering met de andere arbeidsgeneesheren overlopen we de knelpunten van afgelopen week.

14 uur: We streven bij Medisch Toezicht naar optimale dienstverlening en kwaliteit. We trachten iedereen zo snel mogelijk te helpen. Momenteel gaat elk beschikbaar moment in de agenda van onze artsen naar consultaties. Als we ruimte zouden laten om er dringend iemand tussen te nemen, wordt de tijd van onze artsen niet optimaal benut. Een werkgroep onderzoekt hoe we de planning anders kunnen organiseren. We verwerken de bevindingen van de groep en plannen de volgende stappen.

14.30 uur: Medisch Toezicht garandeert het medisch geheim van de medewerker. De leidinggevende wordt bijvoorbeeld niet ingelicht over een spontane raadpleging of de diagnose. Ik informeer de geneesheren over de nieuwe Europese verordening in verband met de verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens. Die sluit nu aan bij de huidige digitale wereld en garandeert de privacy nog meer.

15 uur: Een collega-arbeidsgeneesheer presenteert haar bevindingen van een geluidsmeting op locatie . Afhankelijk daarvan adviseren we of en welke gehoorbescherming nodig is.

Vrijdag - Maatregelen om arbeidsongevallen te vermijden

13.30 uur: Iedere bedrijfseenheid heeft maandelijks een Bijzonder Overlegcomité (BOC). Samen met de bedrijfsdirecteur, preventieadviseur veiligheid en afgevaardigden van de vakbonden bespreken we er onder andere de oorzaak van de arbeidsongevallen van de afgelopen maand. Dat kan gaan van het uitglijden op een trap en brandwonden bij het koffieschenken tot snijwonden. De medewerkers blijven anoniem. Daar gaat het namelijk niet om. Wel belangrijk is dat we praten over maatregelen om een gelijkaardig ongeval in de toekomst te verhinderen, zoals het nakijken van materiaal tot het opstellen van een toolbox die verduidelijkt hoe je een toestel gebruikt. Daarnaast informeer ik deze keer de leden van het BOC over de griepcampagne van 2017.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!