Portretfoto van Dirk DenisLien Van den Eynde

"Bedrijven focussen meer en meer op het welzijn van hun medewerkers"

Van 1 tot en met 10 oktober wordt het belang van de geestelijke gezondheid in de kijker gezet. Iedereen heeft het mentaal wel eens moeilijk en kan zich daardoor ongelukkig voelen. Samen met de personeelsdienst van de stad Antwerpen bepaalt de Gemeenschappelijke Preventiedienst een beleid rond welzijn op het werk.

Dirk Denis, preventieadviseur psychosociale aspecten: "48% van de bevolking heeft of krijgt in zijn leven minstens 1 psychische stoornis. De helft van die mensen zoekt geen hulp, ook al is de stoornis in 75% van de gevallen goed te behandelen. We krijgen dus allemaal persoonlijk of in onze (werk)omgeving wel eens te maken met depressie, burn-out, angst- en andere psychische stoornissen."

 

"Hoe je je voelt, hangt af van verschillende factoren"

"Verschillende factoren bepalen hoe je je voelt. Erfelijke aanleg maar ook wat je meemaakt in je leven bepalen je veerkracht en hoe je omgaat met situaties in je omgeving. Voor moeilijkheden in een privésituatie kunnen stadsmedewerkers terecht bij de Sociale Dienst van de personeelsvereniging van de stad Antwerpen. Wie problemen ondervindt door de situatie op het werk, kan terecht bij de Psychosociale Dienst van de gemeenschappelijke preventiedienst. We merken dat meer en meer leidinggevenden een medewerker naar ons doorverwijzen."

"We weten dat het voor stress kan zorgen om met een probleem bij ons te komen. Maar het gesprek is volledig vertrouwelijk. Bovendien horen we vaak: Ik ben al blij dat ik eindelijk eens met iemand over mijn probleem heb kunnen praten."

"De Psychosociale dienst kan de melding informeel of formeel behandelen. Informeel betekent dat de medewerker in alle vertrouwen zijn/haar verhaal doet. De stadsmedewerker kiest zelf of we iets mogen doen met de melding. We kunnen bijvoorbeeld bemiddelen tussen de medewerker en een collega. Hoewel de meeste problemen op die manier opgelost geraken, is ook een formele tussenkomst een optie. We spreken dan met getuigen, zoeken naar de oorzaak en doen aanbevelingen aan de stad als werkgever om de situatie op te lossen."

 

"Bekommerd om het welzijn"

"Bedrijven beseffen meer en meer dat een goede geestelijke gezondheid op de werkvloer belangrijk is. Het stijgende aantal burn-outs kost de werkgever namelijk veel geld. Bovendien zijn bedrijven wettelijk verplicht om een preventiebeleid te voeren. Maar het is niet enkel om die reden dat bedrijven daar aandacht voor hebben. We merken dat bedrijven meer en meer bekommerd zijn om het welzijn van de medewerker en de invloed daarvan op het functioneren van het bedrijf. Daarom onderzoeken we op vraag de risico's en adviseren we de werkgever en leidinggevenden. Dat kan door een stadsbreed onderzoek zoals een welzijnsbevraging. Of door een analyse van bijvoorbeeld een situatie waarin een aantal medewerkers bijna tegelijk dezelfde klacht hebben op dezelfde dienst. Zo proberen we problemen te voorkomen of snel in te grijpen en werken we aan een gezonde werkomgeving."

 

2018: enkele cijfers

In 2018:

  • had de Psychosociale Dienst in totaal 197 nieuwe individuele dossiers.
  • In 171 gevallen vroeg een medewerker om hulp bij de psychosociale dienst.
  • In 26 gevallen was het de leidinggevende die om raad vroeg.
  • Meestal ging het om problemen die met stress te maken hadden.
  • Ook pestgedrag, conflicten en agressie door derden kwamen veel voor.
  • Voor 129 mensen volstond het dat ze hun verhaal konden doen en ons advies.
  • Voor 60 mensen deden we een tussenkomst. De Psychosociale Dienst contacteerde bijvoorbeeld de leidinggevende.
  • In 8 gevallen deed de Psychosociale Dienst een bemiddeling.
  • Er werden 5 formele dossiers ingediend.

 

Meer info

De gemeenschappelijke preventiedienst (GPD) ondersteunt stad Antwerpen bij het bouwen aan welzijn voor haar medewerkers. Ze houdt zich onder andere bezig met psychosociaal welzijn, medisch toezicht en arbeidsveiligheid.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!