Tevredenheid sollicitanten over de selecties van de stad

Elk half jaar bevraagt het Selectiecentrum de sollicitanten van de afgelopen maanden.  Dit zijn de resultaten van het voorjaar 2019.

Infographic met de belangrijkste cijfers uit de meest recente bevraging van sollicitanten

De 2 meest voorkomende suggesties van respondenten

  • “Relevante ervaring evenwaardig rekenen aan diploma.”

In het bestuursakkoord 2019-2024 staat als volgt: Naast diplomavoorwaarden worden Elders Verworven Competenties (EVC) en ervaring volkomen naar waarde geschat in het aanwervings- en bevorderingsbeleid.

Het Selectiecentrum geeft hier in 2020 verder vorm aan.

  • “Minder gebruik van psychotechnische testen als onderdeel van selectieprocedures.”

Gestandaardiseerde testen laten ons toe om na te gaan in welke mate je bepaalde algemene vaardigheden bezit en hoe snel je kan leren in nieuwe situaties in vergelijking met anderen.

Voorbeelden van vaardigheden die via psychotechnische proeven perfect objectief gemeten kunnen worden zijn onder andere jouw vermogen om te plannen, redeneren, leren en analyseren.

Meer lezen?

In onderstaande pdf kan je de detailresultaten en de belangrijkste bevindingen bekijken.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!