Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Bart Van TichelenSam Verbelen

"We willen plaatselijke ondernemingen nog veel meer kansen geven"

In de reeks 'Duurzame stad' zetten we jobambassadeurs in de kijker die elk op hun manier bijdragen aan een betere stad. Vandaag vertelt Bart, hoofdaankoper, over zijn goesting en ambitie om het aankoopproces te vereenvoudigen en verbeteren.


Imago afschudden

Net terug uit vakantie is Bart helemaal klaar om verder te werken aan het actieplan dat de drempel verlaagt voor kleine en lokale zelfstandigen om mee te dingen naar aankopen door de stad.

Bart: “Het imago afschudden dat de aankoopprocedures bij de stad lang duren, juridisch ingewikkeld zijn en dat je best iemand kent ... Daar wil ik actief toe bijdragen. Het is een uitdaging om de balans te bewaken tussen de noodzakelijke juridische benadering en de uitnodigende, toegankelijke bestekken die iedereen begrijpt en die ondernemingen motiveren om mee te dingen.
 

Corona als trigger

Bart: “Soms is een probleem een trigger om zaken in vraag te stellen. Corona heeft ons kordaat aangemoedigd om onze aankoopprocessen drastisch te vereenvoudigen. Dat is een groot voordeel voor heel wat ondernemingen en zelfstandigen die daardoor meer kansen krijgen.”

”In maart nam het college een eerste pakket maatregelen om de lokale economie te ondersteunen in de strijd tegen de coronacrisis. Later werden daar extra acties rond het aankoopbeleid van de stad aan gekoppeld.”
 

Mini-bestekken voor kleine en lokale ondernemingen

Bart: “We werken aan verschillende zaken tegelijk.  Zo hebben we kleinere opdrachten onder 50.000 euro sterk vereenvoudigd. Daardoor genieten ook kleine zelfstandigen en KMO’s mee van de opdrachten die Antwerpen vroeger bijna uitsluitend over grotere bulkcontracten verdeelde.  We noemen dat mini-bestekken. We maken daarbij de reflex om extra aandacht te besteden aan Antwerpse leveranciers.”

“Daarnaast maken we meer gebruik van ‘pools’, waarbij grotere opdrachten toegewezen worden aan meerdere leveranciers."  

"Enkele voorbeelden van recente mini-bestekken en pools: de nieuwe bekleding van de fietsbrug aan station Berchem. Dat bestek werd in volle coronaperiode in minder dan 5 weken gerealiseerd. Een filmproductie over de Antwerpse Bevrijding op ATV werd in 3 weken gelanceerd en gegund. De toewijzing van een leverancier voor het reinigen van de triageposten voor corona werd ook in 3 weken gegund. En dan zijn er nog de de pools van copywriters, illustratoren, bakkers, productiebedrijven … die de stad kan inzetten.” 

De fietsbrug aan station BerchemJan van der Perre


Klaar voor de toekomst

Bart: “Naast de mini-bestekken kiezen we voor een ernstige administratieve vereenvoudiging van het aankoopproces. Teksten kunnen ook juridisch correct zijn zonder ‘ambtelijke taal’ of vakjargon. En hoe wervender en duidelijker, hoe meer ondernemingen zich aangesproken zullen voelen om hun kans te wagen.”

“Dat deelnemers bovendien 100% digitaal kunnen meedingen en niet langer referenties, bankafschriften en verklaringen moeten indienen, maakt het zowel voor hen als voor ons veel gemakkelijker. Onze sterk vereenvoudigde en digitale procedure vermijdt een hoop kosten, tijd, papier én kilometers.”

“In diezelfde lijn geven wij bij het uitschrijven van een overheidsopdracht de voorkeur aan duurzame en ‘groene’ bedrijven, producten en materialen.

Dat kunnen we realiseren door specifieke eisen op te nemen rond duurzaamheid als gunningscriterium. Per aankoopdossier werken we dat aspect uit, samen met de collega’s van de afdeling Energie & Milieu en de technische dossierbeheerder.”
  

Een boeiend geheel

“Het nieuwe actieplan en het samenspel tussen alle betrokkenen (van eindgebruiker tot beleid) bij de opmaak van bestekken maakt het leven van een (hoofd)aankoper boeiend.  Het maakt deel uit van de duurzame stad waar ik nog lang aan wil meewerken.” 


Ook meewerken aan een straffer en duurzaam Antwerpen? 

Stad Antwerpen, dat is verrassend veel variatie. Bekijk de vacatures

Verwante info: