“Wij voelen van dichtbij wat er gebeurt en verandert in de stad”

In Antwerpen wordt er continu gebouwd aan de stad van morgen. De ruimtelijke kwaliteit van de stad wordt begeleid door een eigen dynamisch, jong team van architecten. Katrijn en Katrine geven met hun adviezen Antwerpen mee vorm. Zij zijn op zoek naar een collega die hun team komt  versterken.

Katrine en Katrijn oefenen de job van Gemeentelijk Omgevingsambtenaar nog niet zo lang uit. Katrine startte midden juni en Katrijn begin mei. Voor beiden was het een bewuste keuze om voor deze job te gaan.

Katrine: “Antwerpen is heerlijk gevarieerd, de bouwaanvragen die we te verwerken krijgen gaan van heel klein zoals een veranda of scheimuur tot immens groot zoals een nieuwe woontoren. En zelfs al verloopt een groot deel van onze werking nu digitaal via het Omgevingsloket, dan nog is een heel menselijk contact met klanten belangrijk …”

Katrijn: “Elk advies dat we aan het college voorleggen, levert voor elke klant telkens een levensbelangrijke beslissing op. Het is enorm belangrijk dat wij daarom voor een gefundeerd advies zorgen. En dat is het leuke aan onze job: wij zitten volop in ons onderwerp, wij voelen wat er gebeurt en verandert in de stad, wij worden elke keer weer inhoudelijk uitgedaagd om het beste van onszelf te geven.”

Bouwaanvragen beoordelen is meer dan regeltjes aftoetsen

Katrine: “Als iemand een bouwwerk in Antwerpen wil starten, dan kan die allereerst bij ons terecht voor een voorbespreking. We geven aan welke regels en verwachtingen er allemaal zijn rond bouwen in Antwerpen. Nadien bekijken we de aanvraag zelf en geven we daarop ons onafhankelijk advies. Met dat advies kan het college dan aan de slag om een vergunning af te leveren of te weigeren.”

Katrijn: “Daarnaast kunnen wij door onze brugfunctie tussen de bouwwereld en ruimtelijke planning ook mee nadenken over het beleid: welk gebouwtype is er waar wenselijk, is er een wildgroei aan studio’s, heeft de markt nood aan externe regulatie? Wij houden de vinger aan de pols van een stad in ontwikkeling.”

Samenwerken met een team van experts

Katrine: “Voor mij is het een enorm pluspunt dat we een team van Gemeentelijke Omgevingsambtenaren vormen. We staan niet alleen met ons advies. We kunnen dat aftoetsen aan de visie van onze collega’s, we kunnen moeilijke dossiers gezamenlijk bekijken. Daarnaast is de integratie van verschillende diensten in de stad heel sterk. Er is veel expertise in huis. Zo kunnen wij voor een bouwproject perfect adviezen vragen aan mensen van monumentenzorg of mobiliteit. Ook als deze adviezen niet verplicht zijn, zijn ze belangrijk voor ons. Het maakt dat we een heel gefundeerd oordeel kunnen vellen en dat wij niet zonder meer een knoop moeten doorhakken. Het maakt dat we echt alles in een weegschaal kunnen werpen om steeds het best mogelijke advies voor een bouwwerk af te leveren.”

Leiding geven vanuit de job

Katrijn: “De stad is door ons onderverdeeld in 4 ruimtelijke clusters, één per Gemeentelijke Omgevingsambtenaar. Deze sturen op hun beurt inhoudelijk een team van ongeveer 5 consulenten architectuur aan, die nagaan of de omgevingsvergunningen van die sector aan de regels voldoen én of de voorgestelde projecten wel passen in de ruimtelijke invulling die de stad voor ogen heeft voor dat gebied. Zijn er bijvoorbeeld net te weinig gezinswoningen daar, dan moeten we er voor waken dat we niet enkel vergunningen voor winkels afleveren. Of omgekeerd. Mixité is belangrijk, hoewel er ook zeker goed gelegen gebieden voorkomen waar we willen inzetten op specifieke functies. Dankzij een doordacht vergunningenbeleid komt de ruimtelijke orde van Antwerpen niet in het gedrang.”

Op zoek naar een nieuwe collega!

Katrine: “We zijn nog op zoek naar een extra gemeentelijk omgevingsambtenaar, voor één cluster,  die, net zoals ons, op zoek is naar de combinatie tussen leidinggeven en inhoudelijk je ei kwijt kunnen. Werken in een creatief, jong en dynamisch team, de stad mee vorm geven. Wie wil daar nu eigenlijk niet voor tekenen? Als leidinggevend architect omgevingsvergunningen krijg je die kansen allemaal aangeboden!”

Verwante info:

3 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Jo Van de Velde

Knap! Hopelijk hebben we hier ook weer veel kandidaten voor.

Jouw avatar
Machteld Bosschaerts

Tof!

Jouw avatar
Annik Schouteden

Welkom bij de stad en wat een aanstekelijk enthousiasme. Natuurlijk vinden jullie zo nog een collega!