Sam Verbelen

Zo geeft de stad inspraak aan kinderen en jongeren

In Antwerpen wonen 130.000 kinderen en jongeren. "Zij zijn een belangrijk deel van het dagelijkse leven in de stad. Hun mening over het beleid van de stad is belangrijk," zegt Roel Camps, expert inspraak, participatie en adviesraden bij TV Jeugd.

Roel Camps: "Als je de mening van volwassenen én van kinderen en jongeren kent, kan je op maat van iedereen de dienstverlening verbeteren en projecten ontwikkelen. Als expert inspraak zorg ik er daarom voor dat alle Antwerpse kinderen en jongeren hun mening kunnen geven. Ik coördineer de inspraakprojecten voor de jeugd, voer die uit en verwerk de gegevens. Je kan zeggen dat ik werk voor 130.000 kinderen en jongeren in de stad. Dat is ongeveer 1 op 5 Antwerpenaars. Onze doelgroep is divers: jongens en meisjes van alle leeftijden, met en zonder een migratieachtergrond of handicap, jongeren die opgroeien in armoede enzovoort."

Hoe bereik je die kinderen, tieners en jongeren?
"Veel medewerkers denken dat je jongeren inspraak kan geven door een bevraging online te plaatsen. Ze gaan ervan uit dat een bevraging zich snel via Facebook zal verspreiden, omdat jongeren constant met hun smartphone bezig zijn."

Maar dat bleek niet juist.
"Tieners, jongeren en volwassenen gebruiken sociale media om met elkaar te communiceren. Maar het is niet zo dat jongeren ’s avonds zoeken naar een app of website waarmee ze hun mening over de stad kunnen geven. Een bevraging online plaatsen verzekert hun inspraak niet."
 

"We gaan met tablets naar de jeugd toe"

Wat deden jullie met die conclusie?
"We onderzochten hoe digitale inspraak wel kon werken en experimenteerden daarmee. Voor elk inspraakproject maken we voortaan een plan van aanpak om minstens 100 personen te bereiken. We zoeken uit waar de doelgroepen zich bevinden en plannen de bezoeken. We gaan dan met tablets naar de jeugd in scholen, jeugdhuizen, verenigingen … en vragen of ze hun mening willen geven. We doen dus een combinatie van online bevragingen en plaatsbezoeken. Dankzij die werkwijze krijgen veel jongeren de kans om hun mening te geven."


Werken jullie altijd op die manier?
“Het organiseren van inspraak is maatwerk. De meeste inspraakprojecten gaan over onderwerpen waarover de meeste mensen gemakkelijk een mening kunnen vormen. Het gaat bijvoorbeeld over de heraanleg van de Groenplaats of de Scheldekaaien of een nieuwe inrichting van een bibliotheek of over verkeersveiligheid. Bij zulke projecten werken we zoveel mogelijk met digitale inspraak."
 

Gaat het steeds om zulke concrete projecten?

"We ontwikkelden ook methodieken voor abstracte projecten zoals het opmaken van een lokaal klimaatplan. Vorig schooljaar organiseerden we samen met Youth for Climate Antwerpen
een participatie-dag voor Antwerpse scholen. Inspraak is dus steeds maatwerk, maar we hanteren wel steeds dezelfde voorwaarden.”
 

"20.000 Antwerpse kinderen en jongeren gaven hun mening"

Hoeveel kinderen, tieners en jongeren hebben jullie ondertussen bevraagd?
”Door met tablets op locatie te gaan konden 18.000 Antwerpse kinderen en jongeren de afgelopen 6 jaar hun mening geven over 120 projecten in de stad. Nog eens 2000 namen deel aan abstracte inspraakprojecten. Jaarlijks bezoeken verschillende steden en gemeenten ons om meer te weten te komen over hoe de stad kinderen en jongeren inspraak geeft. Ook buitenlandse steden zijn geïnteresseerd. Zo gaf ik in oktober een lezing aan architecten en stadsontwikkelaars in Ljubljana. In januari geef ik een lezing op een internationaal congres in Wenen. Ook stadsdiensten die de mening van burgers over projecten willen kennen, kan ik informeren over onze werking.”
 

Meer info

Roel Camps

8 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Judith Vink

super!

Jouw avatar
Friederike Wyn

fantastisch project en een fijne collega !

Jouw avatar
Vickie van Dael

Goe bezig Roel!

Jouw avatar
INGE SLEEGERS

Goed bezig Roel! Altijd fijn samengewerkt met jou. De jeugd mag blij zijn met zulke ondersteuning.

Jouw avatar
Bieke Van Dessel

Goed bezig, Roel!

Jouw avatar
Brigitte Franck

de jeugd is in goede handen !

Jouw avatar
Isabelle Van Damme

Go Roel!

Jouw avatar
STIJN VAN BAUWEL

Knap werk! Misschien dat de denkoefening ook eens gedaan kan worden bij de adviesraden van cultuur, sport en senioren. Veel van die adviesraden worstelen ook met problemen met het bereiken van de burger en kan een andere aanpak misschien wel helpen.