Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
kinderopvangkostGoogle

STAP 3: Hoeveel kost kinderopvang?

De prijs die je betaalt, hangt af van hoeveel opvangdagen je nodig hebt en van het tarief van de opvanglocatie. Dat kan een vaste prijs zijn of een prijs die berekend werd volgens je inkomen.

Kinderopvang met tarief volgens inkomen (inkomensgerelateerd tarief)

Bij een kinderopvang die werkt met een tarief volgens inkomen, betalen ouders met een lager inkomen minder. Hoeveel je hier moet betalen, is wettelijk bepaald: het hangt af van je gezinsinkomen en van het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Het precieze bedrag wordt berekend door Kind & Gezin. Daarbovenop kunnen nog extra kosten, bijvoorbeeld voor voeding of pampers, komen.

Check op mijn.kindengezin.be hoeveel je moet betalen:

  • Klik op "Inkomenstarief aanvragen of simuleren". Je zal je hiervoor moeten aanmelden.
  • Je kan ook de tabel achteraan in de brochure voor de tarieven volgens inkomen bekijken.

Kinderopvang met vast tarief

Een kinderopvang die werkt met een vast tarief, bepaalt zijn prijs zelf en beslist ook zelf welke kosten (zoals voeding, pampers, …) in die prijs inbegrepen zijn. Het kan gaan om een vaste prijs per dag, of een vaste prijs per maand. Alle ouders betalen hetzelfde tarief.


Kinderopvang met vast tarief én opvangtoelage

Sommige kinderopvanginitiatieven met een vast tarief bieden de formule ‘kinderopvangtoelage’ aan. Dat betekent dat je een korting op de vaste prijs kunt krijgen.

Hoe werkt dit:
Heb je op basis van je inkomen eigenlijk recht op een lager tarief dan de vaste prijs van de kinderopvang (dat kun je berekenen via Kind & Gezin )? Dan past stad Antwerpen het verschil bij (met een maximum van 14 euro korting per dag, en nooit meer dan de helft van het factuurbedrag). Ontdek er hier meer over.

Fiscaal attest
Je kunt de kosten van de opvang ook gedeeltelijk inbrengen in je belastingen. Ze worden dan afgetrokken van je belastbaar inkomen. Om de kosten te bewijzen, krijg je van de kinderopvang een fiscaal attest met daarop het bedrag dat je vorig jaar betaalde. Meestal ontvang je dit in april of mei.

Verwante info: