Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Op zoek naar kinderopvangUnsplash

Kandidaat kinderdagverblijven gezocht voor lokale antennes kinderopvang

De stad Antwerpen is op zoek naar 5 kinderdagverblijven die de rol als ‘Lokale Antenne kinderopvang’ opnemen. Ouders die vragen hebben over kinderopvang in de stad en zelf hun weg in het aanbod niet vinden, kunnen er terecht voor informatie. Wens je samen met het contactpunt kinderopvang en andere lokale antennes een aanspreekpunt te zijn en te helpen? Doe dan mee en stuur je kandidatuur ten laatste op 18 juli 2021 door.

Op maandag 7 juni 2021 om 10u30 ging er een digitale infosessie door over deze projectoproep. Je vindt de presentatie die gegeven is onderaan. Binnenkort vind je er ook het verslag van de vragen en antwoorden terug. 

Hieronder vind je meer uitleg over de inhoud van dit project, de voorwaarden waaraan je als kinderopvanglocatie moet voldoen én de puntenverdeling.

Inhoud van het project

Stad Antwerpen wil dat alle ouders die er nood aan hebben de weg vinden naar kinderopvang. Dit past binnen haar visie op volledig inclusieve kinderopvang die openstaat voor iedereen.Dat is de beste manier opdat kinderopvang haar sociale, pedagogische en economische functie kan waarmaken.

Door op verschillende opvanglocaties antennes te installeren, wil de stad letterlijk dichter bij de ouders staan en een nauwe samenwerking aangaan met de kinderopvangsector. De antennes zijn ingebed in de kinderdagverblijven om zo ouders vertrouwd te maken met de werking van kinderdagverblijven. De 5 nieuwe lokale antennes kinderopvang zijn een aanvulling op de vijf al bestaande fysieke loketten in de stedelijke kinderdagverblijven en gaan open in januari 2022.

De stad doet een oproep naar kandidaten die een lokale antenne willen inrichten en organiseren en voorziet hiervoor een vergoeding voor de loonkost van een 1/5e VTE personeelslid. De werktijd (1/5e) van de medewerker kan flexibel ingevuld worden. Het project duurt ten minste 2 jaar en kan daarna verlengd worden.

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet je als kinderopvanglocatie voldoen?

 1. Je bent een inkomensgerelateerde opvang
 2. Je kinderopvanglocatie heeft minstens 25 kindplaatsen
 3. Je bent als organisator een rechtspersoon
 4. Je werkt als organisator met personeel in loondienst
 5. Je voorziet als organisator een back-up om de permanentie en continuïteit te garanderen
 6. Je kinderopvanglocatie bevindt zich in één van de volgende regio's:
  • District Merksem
  • De wijken Borgerhout Intra Muros Noord / Borgerhout Intra Muros Zuid
  • De wijken Borgerhout Extra Muros / Berchem Extra Muros / Deurne Zuid
  • De wijken Oud Berchem / Haringrode 
  • De wijk Valaar / district Hoboken.
 7. Verstuur je kandidatuur ten laatste op 18 juli 2021 naar regie.kinderopvang@antwerpen.be. Indienen voor meerdere opvanglocaties is mogelijk.

Puntenverdeling

De puntenverdeling zal op de volgende manier gebeuren: 

 • 50 punten voor de ingediende projectbeschrijving
 • 20 punten voor de bestaande samenwerkingsverbanden en netwerk in de wijk van het kinderdagverblijf
 • 20 punten voor het gevraagde budget nodig voor 1/5de voltijdse medewerker per antenne
 • 10 punten voor het kunnen aantonen dat bestuur en team achter het project staat

Heb je vragen? Lees de projectoproep er op na en stel ze in de infosessie. Kan je er niet geraken? Contacteer dan de regie kinderopvang op het nummer 03 338 65 87 of via regie.kinderopvang@antwerpen.be.