Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Kansen voor Talent in de Kinderopvang

Dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) loopt er in de stad Antwerpen gedurende 25 maanden een project binnen de kinderopvang. Met het project ‘Kansen voor Talent in de Kinderopvang’ biedt stad Antwerpen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt individuele opleidingstrajecten aan. 

 

 

In de stad is er nog een groot potentieel aan mensen met talent en een hart voor kinderen die in de kinderopvang zouden willen werken, maar die omwille van een waaier aan redenen daar de kans niet toe krijgen. Met het project ‘Kansen voor Talent in de Kinderopvang’, ondersteund met Vlaamse en Europese middelen, biedt stad Antwerpen mogelijkheden aan mensen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt, maar wel interesse hebben om in de kinderopvang te werken.”

Individuele opleidingstrajecten met intensieve begeleiding

Scholen doen heel wat inspanningen op vlak van taal- en studiebegeleiding, toch hebben kwetsbare cursisten nog meer ondersteuning nodig. Ervaring leert dat de slaagkansen toenemen door bijkomende intensieve begeleiding bij het studeren, het in orde brengen van praktische obstakels zoals het vinden van kinderopvang voor de eigen kinderen, het versterken van het zelfvertrouwen en het wegwerken van sociale, economische of culturele drempels.

In dit project worden er minstens 30 individuele opleidingstrajecten georganiseerd. De stad werkt samen met twee centra voor volwassenenonderwijs: stedelijk CVO Encora en CVO LBC. Daarnaast worden de cursisten ondersteund door 2 ervaren organisatoren kinderopvang, Felies vzw en Crèchendo vzw. Per 8 cursisten voorzien zij een mentor die de cursist intensief opvolgt en ondersteunt. De Stedelijke kinderopvang staat mee garant voor de stageplaatsen (werkplekleren) van minstens 10 cursisten en de begeleiding op de werkvloer. Atlas geeft ondersteuning op vlak van screenen van taal- en leervermogen, taal op de werkvloer en het wegwerken van drempels voor nieuwkomers.

Een vliegende start

Het project nam vanaf 1 december 2020 meteen een vliegende start. Er meldden zich meer dan 40 kandidaten aan. Op 1 februari 2021 zijn de eerste 16 kandidaten met de volwassenenopleiding Kinderbegeleider Baby’s en Peuters gestart. In september van dit jaar begint een tweede groep. Het project loopt nog tot eind 2022.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kan je terecht bij David Boets, dienst regie kinderopvang, T. 03 338 11 47, david.boets@antwerpen.be

Projectnaam: Kansen voor talent in de kinderopvang

Projectoproep: Nieuwe Krachten voor de kinderopvang

Bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF): 398.683,52 euro

Bijdrage van het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF): 456.446,84 euro