Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

De stad ondersteunt de sector kinderopvang (0-3 jaar)

Hebt u een kinderopvang of wilt u kinderopvang starten in de stad Antwerpen en haar districten? De stad Antwerpen ondersteunt u hierin. 

Begeleiding

  • De stad helpt u bij vragen of problemen over kinderopvang waarop u elders geen antwoord vindt. 
  • De stad geeft advies over de plaats waar u wil opstarten. 
  • De stad organiseert vormingen.
  • Uw kinderopvang wordt opgenomen op www.antwerpen.be/kinderopvangzoeker.
  • De stad helpt u met het publiceren van vrije plaatsen.

 

Toelages​

De investeringstoelage: Wilt u een nieuw kinderopvanginitiatief groepsopvang voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar opstarten? Wenst u het aantal kindplaatsen in uw kinderopvang uit te breiden? Of wilt u een bestaand opvanginitiatief kwalitatief verbeteren?  Dan kunt u een investeringstoelage aanvragen.

De kinderopvangtoelage: Met de kinderopvangtoelage past de stad Antwerpen een deel bij van de factuur die ouders betalen in een kinderdagverblijf (groepsopvang, trap 0 en 1) met een vaste prijs. Zo wordt de opvang betaalbaar voor een grotere groep ouders. 

Presubsidiering van opvang volgens inkomenstarief: De stad Antwerpen voorziet in financiële middelen voor de creatie van bijkomende opvangplaatsen volgens inkomenstarief (voor groepsopvang). Dit gebeurt door een presubsidiëring van opvangplaatsen volgens inkomenstarief, in afwachting van een overname van de subsidiëring door Kind en Gezin. Er kan enkel een aanvraag tot presubsidiëring ingediend worden na de lancering van een oproep.

De kwaliteitstoelage: Deze toelage biedt financiële ondersteuning aan nieuwe opvanginitiatieven voor gezinsopvang (of groepsopvang samenwerkende onthaalouders). De toelage bedraagt 500 euro per opvanginitiatief, in de vorm van een aankoopcheque. 

Alle informatie over de toelages vindt u op de webpagina 'Ondernemen in Antwerpen - Kinderopvang'. U kan er ook een toelage aanvragen.

De volledige reglementen vindt u hier:

 

Overleg

  • Lokaal Overleg Kinderopvang: klik hier voor meer informatie
  • Er is overleg per soort opvang. U wordt uitgenodigd via de nieuwsbrief Regie Kinderopvang Antwerpen - Nieuws!
    U maakt er kennis met je collega's en u krijgt informatie over allerlei onderwerpen. 


Regie kinderopvang

Deze ondersteuning wordt aangeboden door Regie kinderopvang. 

De Regie kinderopvang begeleidt alle kinderopvangintiatieven die zich in de stad Antwerpen bevinden. Deze onderhoudt en versterkt het netwerk in de sector. 

Het contactpunt kinderopvang is een onderdeel van de regie kinderopvang. Het contactpunt kinderopvang begeleidt ouders in hun zoektocht naar kinderopvang.