Vrolijk spelende kinderen

Vakantieopvang voor kleuters (2.5 - 6 jaar)

Zoekt u opvang voor uw kleuter tijdens de schoolvakanties? Als stad investeren we in kwaliteitsvolle en toegankelijke opvang. Omdat het vaak moeilijker is om opvang te vinden voor kleuters, wil de stad aanbieders van vakantieopvang stimuleren om een opvangaanbod te ontwikkelen of uit te bouwen voor deze doelgroep.

Tijdens de schoolvakanties organiseert een aantal Initiatieven Buitenschoolse Opvang een werking alleen voor kleuters. In het overzicht van de IBO's in Antwerpen vindt u meer informatie.

Een aantal onthaalouders en kinderdagverblijven breiden in de vakantieperiodes hun aanbod uit en vangen ook (jonge) kleuters op. In het overzicht van de vrije plaatsen vindt u hen terug. 

De Antwerpse Sportweken heeft ook elke vakantie een aanbod voor kinderen tussen 3 en 6 jaar.

De jeugddiensten van de districten organiseren ook activiteiten tijdens de schoolvakanties.

Ook andere organisatoren van vakantieaanbod, zoals Fun4Kids, Ideekids… bieden vaak een aanbod voor kleuters aan. Het volledige vakantieaanbod in uw buurt vindt u via het vakantieaanbod op kaart.

 

Organisatie vakantieopvang

Bent u organisator van opvang voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar in Antwerpen? Lees hier meer over de ondersteuning van de stad.

Heeft u vragen over de combinatie van voorschoolse (0-3 jaar) en buitenschoolse opvang? Lees dan de FAQ.