Impulssubsidies voor beginnende kunstorganisaties

Ook beginnende kunstorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor een meerjarige projectsubsidie. Dankzij impulssubsidies kunnen zij hun kunst- en cultuurprojecten financieren.

Met een impulssubsidie krijgen startende kunstorganisaties met een vaste structuur en een aanzet tot een continue werking een duwtje in de rug naar een structurele erkenning en subsidiëring binnen het Vlaamse Kunstendecreet.

Een jury (goedgekeurd door het college op 28 april 2017) bepaalt welke projecten ondersteuning krijgen. Deze jury bestaat uit stedelijke ambtenaren en externe deskundigen.

Stedelijke ambtenaren

  • Directeur cultuur
  • Adjunct-coördinator cultuursubsidies
  • Kunstenbeleidscoördinator
  • Coördinator lokaal cultuurbeleid
  • Cultuurcoördinator district Antwerpen
  • Waarnemend vertegenwoordiger kabinet cultuur

Externe deskundigen

  • Ad Van Rosmalen (hoofd Karel De Grote Hogeschool, departement Sint-Lucas)
  • Aminata Demba (freelance theateractrice, master cultuurmanagement)
  • Babette Cooijmans (educatief medewerkster KMSKA)
  • Ine Vermeylen