Subsidie 'Kunst maakt de stad'

Antwerpse kunst- en cultuurorganisaties die structureel subsidies krijgen van Vlaanderen of die het statuut hebben van Grote Vlaamse Kunstinstelling, kunnen de subsidie 'Kunst maakt de stad' aanvragen. Deze subsidie regelt de toekenning van projectsubsidies voor bijdragen aan stedelijke culturele prioriteiten.

Met als motto ‘Kunst maakt de stad’ worden kunstorganisaties die Vlaamse subsidies krijgen, uitgenodigd om projecten in te dienen die bijdragen aan stedelijke prioriteiten op het vlak van kunst, cultuur, stadsontwikkeling en sociaal beleid.

Voor sociaalartistieke en cultuurparticipatieprojecten komen ook socioculturele verenigingen en niet-erkende kunstorganisaties in aanmerking. Via dit reglement wil Antwerpen ook ‘community art’-projecten en sociaalartistieke werkingen die de actieve beoefening van of participatie aan kunst en cultuur door specifieke doelgroepen bevorderen, subsidiëren.

Een jury (goedgekeurd door het college op 28 april 2017) bepaalt welke projecten ondersteuning krijgen. Deze jury bestaat uit stedelijke ambtenaren en externe deskundigen.

Stedelijke ambtenaren

 • Directeur cultuur
 • Adjunct-coördinator cultuursubsidies
 • Kunstenbeleidscoördinator
 • Coördinator lokaal cultuurbeleid
 • Cultuurcoördinator district Antwerpen
 • Waarnemend vertegenwoordiger kabinet cultuur

Externe deskundigen

 • Ad Van Rosmalen (hoofd Karel De Grote Hogeschool, departement Sint-Lucas)​
 • Aminata Demba (freelance theateractrice, master cultuurmanagement)
 • Babette Cooijmans (educatief medewerkster KMSKA)
 • Ine Vermeylen

Reglementen en aanvraagformulier

De voorwaarden om een aanvraag in te dienen, vindt u in het reglement onder 'Publicaties'. Als u een aanvraag voor 'Kunst maakt de stad' wil doen, registreer uw vereniging dan eerst in de verenigingendatabank. Zodra uw account aangemaakt is, kan u het aanvraagformulier invullen en indienen.

Wat heeft u zeker nodig bij uw registratie?

 • statuten van uw vereniging
 • rekeningnummer en rekeninguittreksel van de vereniging
 • identiteitskaart

Meer info

Het subsidieteam cultuur, sport, jeugd en onderwijs helpt u graag verder met uw aanvraag: tel. 03 338 65 14.