Subsidies culturele basisinfrastructuur

Deze subsidies zijn voorbehouden voor kunstinstellingen waarvan de stad initiatiefnemer is en/of proportioneel veel in investeert. Het gaat om grote initiatieven, met nationale en internationale uitstraling.

Ook andere artistieke organisaties kunnen deze subsidies aanvragen vanwege hun belang voor de stad. De structurele subsidies aan deze instellingen worden bij naam in de begroting ingeschreven en de stad sluit met hen een beheersovereenkomst af. De duurtijd van die overeenkomst valt in principe samen met een beleidsperiode.