Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Niet EU-burgers - Beroepskaart (zelfstandigen)

Komt u uit een land dat niet tot de Europese Unie (EU) behoort en wil u in België een zelfstandige activiteit uitoefenen, dan hebt u een beroepskaart nodig.

De wetgeving zoekt een evenwicht tussen de verwachtingen van vreemdelingen die in België een zelfstandige activiteit willen uitoefenen en de economische, sociale en culturele belangen van het land.

Voor wie?

Personen die op het Belgisch grondgebied een zelfstandige beroepsactiviteit willen uitoefenen als natuurlijk persoon of als mandataris - al dan niet bezoldigd - van een vennootschap of vereniging en:

 • niet de Belgische nationaliteit bezitten 
 • niet over de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER (Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) beschikken  
 • nog niet van deze formaliteit zijn vrijgesteld omwille van andere redenen

Vrijstelling?

Volgende personen kunnen een vrijstelling van de verplichte beroepskaart krijgen:

 • vreemdelingen die een verblijfstitel van onbeperkte duur hebben
 • echtgenoten, kinderen en ouders van EU-onderdanen, mits gezamenlijke vestiging, die ten laste zijn van de betrokken EU-onderdaan 
 • echtgenoten van Belgen 
 • kinderen en ouders van Belgen, mits gezamenlijke vestiging, die ten laste zijn van de betrokken Belg 
 • Zwitserse onderdanen 
 • vreemdelingen die een commerciële ambulante activiteit uitoefenen en die in het bezit zijn van een leurkaart

Beroepskaart aanvragen

 • Als u in België over een geldige verblijfstitel beschikt: bij het door u gekozen ondernemingsloket.
 • In alle andere gevallen moet u de beroepskaart aanvragen bij de Belgische diplomatieke post (ambassade of consulaat) van het land waar u woont. U moet er eveneens een toestemming tot voorlopig verblijf aanvragen voordat u naar België komt zodat u zich in ons land kan inschrijven. U moet ook de fundamenten van een bedrijf officieel vastleggen (notaris, Belgisch Staatsblad, ...).

Na de aanvraag

De Dienst Economische Vergunningen zal onder andere het economisch nut van uw project bekijken. Ofwel wordt de beroepskaart afgeleverd, ofwel wordt de aanvraag voor advies overgemaakt aan de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen. Daar kan de aanvrager zich verdedigen tijdens een hoorzitting.

De aflevering van de beroepskaart gebeurt door de erkende ondernemingsloketten van de federale overheid. Dit geldt ook voor beroepskaarten die aangevraagd zijn in het buitenland. Wanneer uw beroepskaart geweigerd wordt, ontvangt u hierover bericht. 

Geldigheidsduur

De beroepskaart is maximaal vijf jaar geldig. De eerste kaart wordt meestal voor een proefperiode van twee jaar verleend. Ze kan hernieuwd worden als u voldoet aan alle reglementaire verplichtingen. De hernieuwing moet uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum van de kaart aangevraagd worden bij de gemeente waar de aanvrager verblijft.

De geldigheid van de beroepskaart is verbonden aan ‘het recht op verblijf’. Indien er een einde komt aan dit verblijfsrecht, is de kaart niet langer geldig en moet deze terugbezorgd worden aan de gemeentelijke administratie.

Meer info

Loket vreemdelingenzaken
Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
tel. 03 22 11 333
vreemdelingenzaken.info@stad.antwerpen.be

​Specifiek voor nieuwkomers in België: 
inschrijvingen@stad.antwerpen.be