Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Werken in België als niet-EU-burger

Als u als niet-EU-burger wil werken in België, moet u hiervoor een toestemming krijgen. Afhankelijk van op welke basis u verblijf aanvraagt, is het Vlaamse gewest of de federale overheid bevoegd. Vanaf 1 januari 2019 vermeldt elke verblijfsvergunning meteen ook of u in België mag werken.

U verblijft nog in het buitenland

Als u geen EU burger bent, en in Belgë wil verblijven om hier te werken, moet u een gecombineerde vergunning aanvragen.

Uw werkgever vraagt de gecombineerde vergunning voor u aan. Een aanvraag duurt maximaal 4 maanden. De dienst economische migratie en de dienst vreemdelingenzaken behandelen de aanvraag. Na een positieve beslissing van beide diensten worden u en uw werkgever op de hoogte gebracht.

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, kan u naar België komen met een D-visum. Als u in België bent aangekomen, moet u zich aanmelden bij de gemeente waar u verblijft. Verblijft u in Antwerpen, dan moet u zich aanmelden via het nieuwkomersformulier.

U verblijft al in België

Als u al in België verblijft en momenteel een arbeidskaart heeft, wordt deze afhankelijk van welke kaart u heeft, vervangen door de gecombineerde vergunning of de gecombineerde titel. Als u nog geen arbeidskaart hebt, dan moet uw werkgever een gecombineerde vergunning aanvragen.

Gecombineerde vergunning

U verblijft in België omdat u hier werkt; in dat geval hebt u momenteel een arbeidskaart A of B. Dan wordt, nadat uw arbeidskaart A of B vervallen is, de kaart vervangen door de nieuwe gecombineerde vergunning. Op deze kaart staat uw recht op verblijf en uw recht op arbeid vermeld. Ontdek hier wat u moet doen als uw arbeidskaart A of B vervallen is.

Werkt u nog niet in België, maar wil u hier beginnen werken? Dan moet uw werkgever een gecombineerde vergunning aanvragen bij de dienst economische migratie. Meer info vindt u op www.werk.be.

Ook langdurig ingezetenen en vreemdelingen met een verblijfskaart uit een andere Europese lidstaat moeten een gecombineerde vergunning aanvragen.

Gecombineerde vergunning verlengen
Heeft u al een gecombineerde vergunning? Dan moet uw werkgever een verlenging van de gecombineerde vergunning aanvragen. We raden aan om deze verlenging 4 maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum aan te vragen. De verlenging moet aangevraagd worden bij de dienst economische migratie.

Gecombineerde titel

U verblijft in België om een andere reden – bijvoorbeeld als student, vluchteling of door gezinshereniging – maar u werkt hier ook. In dat geval hebt u momenteel een arbeidskaart C. Nadat uw arbeidskaart C en/of uw verblijfskaart vervallen is, krijgt u de nieuwe gecombineerde titel. Op deze kaart staat uw recht op verblijf en uw recht op arbeid vermeld. Ontdek hier wat u moet doen als uw arbeidskaart C of verblijfskaart vervallen is.

Meer info

www.werk.be

www.agii.be