Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brexit – begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Op 1 januari 2021 stapte het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Lees hier wat je als Britse onderdaan of als familielid van een Britse onderdaan moet doen voor je verblijf in België.

 

Je bent een Britse onderdaan of je bent familielid van een Britse onderdaan en je hebt een elektronische vreemdelingenkaart (eVK) E, E+, F, F+ of een bijlage 8 of 8 bis 

Let op!

Je ontving mogelijk al een brief van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie om een nieuwe kaart aan te vragen tussen 1 januari en 31 december 2021. De federale overheidsdienst vreemdelingenzaken laat weten dat de M-kaarten nog niet beschikbaar zijn.   

Het is dus niet nodig al direct een aanvraag te starten. Je doet je aanvraag best wel vóór 1 oktober 2021.

Wil je toch al een aanvraag doen? Dan maak je een afspraak voor de aanvraag van een M-kaart in het stadsloket van Antwerpen of Deurne. Maak ook een afspraak voor je gezinsleden, zodat je samen een aanvraag kan indienen.

Wat neem je mee naar de afspraak?

  • Je verblijfsdocument - eVK E, E+, F, F+, bijlage 8, bijlage 8bis -  (en dat van je gezinsleden).
  • Je geldig paspoort of je geldige identiteitskaart (ook van jouw kinderen)

Kom met heel je gezin naar de afspraak.

Vervalt je elektronische vreemdelingenkaart (eVK) E, E+, F, F+ of je bijlage 8 voor 1 februari 2021?

Contacteer het loket vreemdelingenzaken via informatievraag voor vreemdelingenzaken. Voeg ook je geldig paspoort of je geldige identiteitskaart toe.


Je bent een Britse onderdaan of familielid van een Britse onderdaan en je hebt nog geen elektronische vreemdelingenkaart?

Je dient je eerste verblijfsaanvraag in

Je hebt nog nooit een rijksregisternummer gekregen. Neem contact op met het loket vreemdelingenzaken via het formulier Inschrijving nieuwkomer.

Je hebt eerder al een verblijfsaanvraag ingediend. 

Je was al eens ingeschreven in België. Neem contact op met het loket vreemdelingenzaken via het formulier Nieuwe verblijfsaanvraag opstarten.

Meer informatie over de voorwaarden vind je op de website van de federale overheidsdienst vreemdelingenzaken.


Je bent een Britse onderdaan of familielid van een Britse onderdaan en je hebt al een verblijfsaanvraag ingediend bij het loket vreemdelingenzaken maar deze is nog niet afgerond?

Het loket vreemdelingenzaken verwerkt de lopende verblijfsdossiers.
Moet je voor een lopende verblijfsaanvraag nog documenten overmaken, doe dit dan zo snel mogelijk.

 

Je bent een Britse onderdaan of een familielid van een Britse onderdaan en je hebt een online formulier als nieuwkomer ingevuld, maar je hebt nog geen antwoord gekregen? 

Het loket vreemdelingenzaken verwerkt deze dossiers vanaf de tweede helft van januari.