Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Niet-beschermd waardevol erfgoed

Naast wettelijk beschermde monumenten zijn er in Antwerpen veel gebouwen die niet beschermd zijn als monument, maar wel erfgoedwaarde hebben. 

Hoe kan u nagaan of een gebouw erfgoedwaarde heeft?

U kan nakijken of

  • het gelegen is in een CHE-gebied: op het stadsplan hieronder vindt u zones met hoge culturele, historische en esthetische waarde;
  • het opgenomen is in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed dat op zijn beurt hoofdzakelijk informatie haalde uit de boekenreeks 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België'. 

Ook erfgoed dat u niet in de inventaris vindt of niet in een CHE-gebied ligt, kan na onderzoek van de dienst monumentenzorg als waardevol worden aangeduid. 

Is het waardevol dan moet dat erfgoed bewaard blijven. Als u het verbouwt moet het zijn erfgoedwaarde maximaal behouden. De dienst monumentenzorg adviseert u daarover.

Waar liggen de CHE-gebieden?

Op de stadskaart hieronder kan u de CHE-gebieden op Antwerps grondgebied terugvinden. 

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen

Meer info

Stadsontwikkeling - monumentenzorg
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen 
tel. 03 338 22 70 
monumentenzorg@antwerpen.be

Verwante info: