stadhuis voor de restauratiewerken Jan Crab

Aannemer restauratiewerken stadhuis gekend

De volgende stap in het restauratie- en renovatieproject van het Antwerpse stadhuis is gezet. De stad heeft aannemersgroep THV Monument Vandekerckhove nv – Monument Goedleven nv – Altritempi nv aangesteld om de werken aan het historische gebouw uit te voeren.

In 2017 startte de zoektocht naar een aannemer die de werken volgens het restauratieconcept van ontwerpteam ‘Huis van de Stad’ zou uitvoeren. Na onderhandelingen met de verschillende kandidaten, werd er voor het aannemersconsortium THV Monument Vandekerckhove nv – Monument Goedleven nv – Altritempi nv gekozen. 

Verloop werken

In 2017 vonden al enkele vooronderzoeken plaats en verhuisden alle kabinetten en stadsmedewerkers naar een tijdelijke locatie. Het stadhuis werd ook volledig leeggemaakt.

In maart 2018 gaat de aannemer aan de slag. Eerst wordt de werf afgesloten met een houten werfomheining en komen er steigers rondom het gebouw. Voor de zomer vinden ook de eerste werken binnenin het gebouw plaats. In de loop van 2020 wordt het project afgerond en zal het gebouw opnieuw in gebruik genomen worden.

Creatieve invulling

Om het totaalbeeld van de Grote Markt tijdens de renovatie te bewaren, zal op de stellingdoeken een print van de gevel van het stadhuis te zien zijn. De werfafsluiting krijgt een creatieve invulling en wordt drager van informatie over de voortgang van de werf. De onthulling hiervan is gepland in de loop van mei 2018.

Online kunt u alles lezen over de grote renovatie- en restauratiewerken en de toekomst van het stadhuis op www.antwerpen.be/nl/dossier/restauratie-stadhuis.