Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Restauratie- en renovatiewerken Het SteenFrederik Beyens

Het Steen: het toeristisch onthaalcentrum in wording

In mei 2018 zijn de restauratie- en renovatiewerken aan het oudste gebouw van de stad gestart. Na de bouwwerken wordt Het Steen de toeristische toegangspoort tot Antwerpen met een cruiseterminal, onthaalcentrum , stadwinkel en belevingsparcours.

In het oude deel van Het Steen zijn er al heel wat restauratiewerken uitgevoerd. Aan de binnenzijde zijn houten balken en spanten hersteld. Het grootste deel van de glas-in-loodramen is hersteld en opnieuw geplaatst. Na een bouwhistorisch onderzoek is het bepleisteren nu opgestart.

Aan de buitenkant is het schrijnwerk hersteld en gevernist. Bij de helling aan de inkom is er steenherstel uitgevoerd en werd de balustrade teruggeplaatst. Bepaalde historisch incorrecte delen zijn verwijderd. Het vernieuwen en aanpassen van de daken is grotendeels achter de rug. De restauratie van de spits van de boekentoren is momenteel nog in uitvoering.

Een nieuwe toren en dakterras vervangen de aanbouw uit de jaren ’50. Dit deel is inmiddels verdwenen en de aanpassingen aan de funderingen voor het nieuwbouw gedeelte zijn klaar. In de bouwput zijn de werken aan de betonplaat van de ondergrondse verdieping -2 te zien. 

Bekijk hieronder de fotoreportage van de werf.

Restauratie Het Steen
Frederik Beyens1|15
Restauratie Het Steen
Frederik Beyens1|15
Restauratie Het Steen
Frederik Beyens1|15
Restauratie Het Steen
Frederik Beyens1|15
Nieuwbouw aan Het Steen
Frederik Beyens1|15
Restauratie Het Steen
Frederik Beyens1|15
Nieuwbouw aan Het Steen
Frederik Beyens1|15
Nieuwbouw aan Het Steen
Frederik Beyens1|15
Nieuwbouw aan Het Steen
Frederik Beyens1|15
Helling aan de inkom van Het Steen
Frederik Beyens1|15
Nieuwbouw aan Het Steen
Frederik Beyens1|15
Restauratie Het Steen
Frederik Beyens1|15
Restauratie Het Steen
Frederik Beyens1|15
Nieuwbouw aan Het Steen
Frederik Beyens1|15
Restauratie Het Steen
Frederik Beyens1|15

Ponton

Ook aan de ponton wordt volop gebouwd. De oude kaaimuur wordt gestabiliseerd door middel van grondankers en een profilering van de Scheldebodem. Op de bodem van de Schelde werd een bodembescherming aangebracht met asfaltmatten waarop een steenbestorting komt. Deze dient om uitspoeling door schroefwerking van schepen te voorkomen.

In deze bodembescherming werden wachtpalen voorzien op de locaties waar later de geleidepalen van de cruiseponton zullen komen. De cruiseponton wordt momenteel gebouwd in een atelier en zal in delen langs het water naar de definitieve ligplaats aan Het Steen worden gevaren.

Archeologie

Op de plaats waar het gebouw uit de jaren ‘50 werd afgebroken, voerde de archeologische dienst van de stad afgelopen voorjaar opgravingen uit op 3 meter diepte. Naast middeleeuwse bewoningssporen zijn ook sporen uit de Gallo-Romeinse tijd tevoorschijn gekomen. Deze nieuwe vondsten maken duidelijk dat de Antwerpse nederzetting zich op dat moment tot aan de Schelde-oever uitstrekte. Tijdens het onderzoek zijn enkele greppels, paalkuilen en kuilen aangetroffen. Het aardewerk dateert uit de eerste drie eeuwen van onze jaartelling. Eén greppel dateert mogelijk zelfs van vóór het begin van onze tijdrekening.