Portret van baron Gustaaf Wappers door Charles BoomIPARC

IPARC restaureert de losse schilderijen van het stadhuis

Het International Platform for Art Research & Conservation of kortweg IPARC restaureert alle losse schilderijen van het stadhuis. David Lainé vertelt hoe hij en zijn collega’s te werk gaan.

Bij IPARC werken 19 Meesters in de conservatie en restauratie uit heel verschillende disciplines (oude meesters, textiel, steen, metaal, hout, papier en foto,…) onder één dak. In het schilderijenatelier werkt David Lainé met 8 collega’s onder andere aan de restauratie van de schilderijen van het stadhuis. “Twee collega’s werken op dit moment volop aan de restauratie van de eerste reeks”, licht David toe. Het gaat in totaal om 20 werken, die in verschillende fasen behandeld worden.

Met grote verhuiswagens naar het atelier

De losse schilderijen van het stadhuis werden voor de restauratie van het gebouw minutieus verwijderd en tijdelijk opgeslagen in een depot. Van daaruit worden ze met grote verhuiswagens naar het restauratieatelier van IPARC in de buurt van Mechelen gebracht. En dat mag u heel letterlijk nemen, legt David uit: “De schilderijen worden ingepakt in noppenplastiek , vastgezet in transportrekken en in een grote vrachtwagen tot hier gebracht. Met uitzondering van één stuk: 'De wijsheid en de rechtvaardigheid bestrijden de ondeugden' van Gianantonio Pellegrini uit 1717. Deze tondo (een rond schilderij) met een diameter van 290 cm kon niet uit het stadhuis verwijderd worden. Dat schilderij zullen we binnenkort ter plaatste restaureren.”

Portret van Mercator door Godfried Guffens
Portret van Mercator door Godfried Guffens
IPARC1|3
Portret van baron Gustaaf Wappers door Charles Boom
Portret van baron Gustaaf Wappers door Charles Boom
IPARC1|3
Portret van Rubens door Louis Tuerlinckx
Portret van Rubens door Louis Tuerlinckx
IPARC1|3

Twee jaar reinigen, retoucheren en vernissen

Eens in het atelier, gaan David en zijn collega’s aan de slag om de grote, historische werken van kop tot teen te restaureren. David legt uit wat daar allemaal bij komt kijken: “We fixeren eventuele opstuwingen in de verflaag en doen een volledige oppervlaktereiniging. Deze 19e-eeuwse werken werden allemaal ooit al eens behandeld. Die oude ingrepen zijn slecht verouderd en verkleurd, dus die, vaak vergeelde vernissen, halen we weg. Er zijn dikwijls ook vervormingen of scheurtjes en gaatjes in de doeken, die worden er ook uitgehaald. We retoucheren alle lacunes in de verf en brengen een nieuwe vernislaag aan. Nadien zetten we het doek opnieuw vast in de lijst. Die lijsten nemen we trouwens ook helemaal onder handen. Deze worden gereinigd, vernist, en bijgewerkt waar nodig. De opdracht zal in totaal 2 jaar tijd in beslag nemen. Het gaat om grote werken van gemiddeld 2 meter doorsnede en tussen de verschillende fases moeten we voldoende tijd nemen om alles te laten uitdrogen. Dat vraagt tijd.”

De experimenten van toen zijn een uitdaging voor ons

“In het begin van de 19e eeuw werd er volop geëxperimenteerd met nieuwe verven en technieken die heel gevoelig zijn aan de producten die we gebruiken”, legt David uit. “Op de schilderijen die we nu al behandelden, zijn niet alle verven goed uitgedroogd en de kwaliteit is niet altijd heel goed. Bovendien werd in die tijd ook geëxperimenteerd met doeken van linnen in plaats van katoen. Linnen ondervindt veel meer invloed van het klimaat en dat uit zich ook in de verflaag. Die experimenten van toen zijn een grote uitdaging voor ons restauratiewerk nu.”

Wilt u meer weten over de grote renovatie- en restauratiewerken en de toekomst van het stadhuis van Antwerpen? Lees er alles over in dit uitgebreide achtergrondartikel.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!