Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Persoon aan tafel met smartphone en documentenBeeldbank stad Antwerpen

DOCSTOP: belangrijke wijziging

Als je je identiteitskaart kwijt bent of ze werd gestolen, dan bel je DOCSTOP op het gratis nummer 0800 2123 2123. Vanaf 1 juni 2018 wijzigde de procedure.

 

 

Wie vanaf 1 juni 2018 aangifte doet van een verloren, gestolen of vernielde identiteitskaart, zal meteen een nieuwe kaart moeten aanvragen. De gemeenten zijn sinds dan verplicht om iedere gestolen, vernielde of verloren e-ID meteen te annuleren en de elektronische functies ervan in te trekken.

Voor 1 juni 2018 werden kaarten die als verloren, vernield of gestolen werden opgegeven bij de gemeente, de politie of DOCSTOP eerst gedurende zeven dagen ‘geschorst’. De elektronische functies werden geblokkeerd. De kaart werd pas geannuleerd wanneer ze niet binnen de week werd teruggevonden. Werd de kaart teruggevonden, dan vroeg de gemeente aan de certificatiedienstverlener om de elektronische functies te reactiveren.

Gedurende de ‘schorsingsweek’van zeven dagen zijn kaarten echter zeer gevoelig voor identiteitsfraude en andere vormen van misbruik. Wetende dat slechts een zeer klein percentage kaarten ook effectief wordt teruggevonden, heeft de wetgever er dan ook voor gekozen om de regeling af te schaffen. Geen schorsing meer, maar meteen een algemene stopzetting van de kaart en haar elektronische functies. Kaarten die dus later worden teruggevonden, zijn waardeloos. De gemeenten zullen meteen starten met de procedure voor de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart.

De wijziging zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor DOCSTOP als voor de politie en de gemeentebesturen. De werklast wordt drastisch verminderd, vooral wat betreft de actualisering van de gegevensbanken en de synchronisatie ervan (op Belgisch, Europees en wereldniveau: seinen/ontseinen in de ANG, bij Interpol, enz.). 

Belgen die aangifte hebben gedaan van verlies, diefstal of vernieling van hun identiteitskaart, ontvangen net als vroeger een aangiftebewijs. Er wordt een nieuw formulier gebruikt, afgestemd op de wijzigingen. Via deze link kan je dit formulier vinden. Het formulier geldt als tijdelijk identiteitsbewijs in principe voor één maand. Deze termijn kan verlengd worden met één of twee maanden. Belgen kunnen dit document alleen in België gebruiken als tijdelijk identiteitsbewijs. Het bewijs mag niet gebruikt worden als reisdocument of als identiteitsdocument in het buitenland.

Hier vind je meer informatie over de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart. Meer over DOCSTOP lees je via deze link.