Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
straatwerkenBeeldbank stad Antwerpen

Schade door de stad: hoe los je dat op?

De stad tracht zorgvuldig te werk te gaan bij het organiseren van haar dienstverlening. Toch loopt het soms mis en en ondervind je als burger schade. Wat doe je dan: klacht indienen, een schadevergoeding aanvragen of de verzekering bellen? De ombudsvrouw kan in sommige gevallen tussenbeide komen, maar vaak is dat niet nodig en is een onderlinge oplossing mogelijk. Elke situatie is natuurlijk anders. Leer hieronder alvast hoe Saskia en Simon tot een oplossing kwamen voor de geleden schade.

Saskia (38): een pletwals reed voorbij en plots hoorde ik ‘krak’

Saskia (38) woont als zelfstandige copywriter in een gezellige straat in Berchem. In de voormiddag werkt ze thuis aan haar bureau. Tijdens wegenwerken in de straat wordt ze plots opgeschrikt door een krakend geluid. Wanneer ze naar beneden komt en buiten loopt om te kijken wat er aan de hand is, ziet ze nog net een pletwals wegrijden. Aanvankelijk ziet Saskia niet onmiddellijk wat er aan de hand is, tot ze de voordeur dichttrekt en glasscherven van de voordeur op de plankenvloer in haar inkomhal kletteren. Saskia spreekt daarop de wegenwerkers aan. Zij ontkennen wat er is voorgevallen en vertellen haar niet te kunnen helpen. Hoewel Saskia er van overtuigd is dat de schade wel degelijk een gevolg is van het egaliseren van het asfalt, blijft zij rustig. Ze belt haar verzekeringsagent en doet haar verhaal. Hij adviseert haar om bewijsmateriaal van de schade te verzamelen en een schadeclaim indienen ten aanzien van de aannemer. Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek wijst er immers op dat degene die de schade veroorzaakt ook moet instaan voor de vergoeding ervan. Saskia’s verzekeringsagent neemt contact op met de verzekeraar van de aannemer die vervolgens de kosten betaalt. Op deze manier vermijdt Saskia een conflict met de stad.

Simon (24) miste zijn reis door een administratieve fout en diende een schadeclaim in

Simon, een jonge wereldreiziger wil voor 3 weken naar Papoua-Nieuw-Guinea om paradijsvogels te fotograferen. Gepakt en gezakt komt hij aan de gate op een bloedheet Brussels Airport voor een vlucht van 18 uur. Bij het scannen van zijn reispas trekt de reisbediende grote ogen. Even later volgt het harde verdict: “Uw reispas staat geseind meneer”. Verschillende telefoontjes naar het stadsloket van Antwerpen ten spijt, Simon kan niet mee en mist zijn reis. Ergens is er iets misgelopen bij de aanvraag of aanmaak van de nieuwe reispas. Hoewel Simon natuurlijk het meest in zijn maag zit met de gemiste reis en foto’s, volgt nadien ook de financiële kater. De kosten van het vliegticket, het hotel en de trein naar de luchthaven zijn allemaal verloren. Simon informeert zich over de mogelijkheden voor een financiële tussenkomst door de stad. Zo komt hij uit bij de aanvraag voor een schadevergoeding via het e-loket. Hij vult alle gegevens over de geleden schade in. Onderzoek wijst uit dat de stad aansprakelijk is voor een administratieve fout. Simons reis wordt terugbetaald via de stedelijke verzekeraar Ethias.

Samengevat:

Achterhaal bij een schadegeval vooraf wie verantwoordelijk is. Gaat het om de stad Antwerpen of één van haar districten, een (Vlaams) nutsbedrijf, de provincie, of misschien een private organisatie die een openbaar evenement organiseert? Indien de stad of het district de verantwoordelijkheid draagt, bestaat de mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen bij de stad Antwerpen. Natuurlijk garandeert dit geen terugbetaling. Er volgt altijd een onderzoek. Indien de stad geen betrokken partij is, kan je de schadeclaim (eventueel via je eigen verzekeraar) richten aan de verzekering van de verantwoordelijke uitvoerder.