Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Hoe behandelt de ombudsvrouw jouw klacht?

Als je een klacht hebt maar bij de betrokken dienst geen gehoor krijgt, kan je je klacht doorgeven aan de ombudsvrouw. Zij start dan een onderzoek.

Bij het onderzoek van je klacht bekijkt de ombudsvrouw waar het misliep: wie werd waarom (on-)terecht behandeld? In het dossier neemt ze zowel jouw verhaal als de reactie van de betrokken stadsdiensten op.

Is jouw klacht gegrond?
Indien de ombudsvrouw na onderzoek effectief vaststelt dat er onzorgvuldig of onbehoorlijk is gehandeld, dan legt zij je dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen. Waar zinvol suggereert ze ook hoe het probleem kan worden aangepakt en hoe de werking kan worden verbeterd. Het stadsbestuur neemt vervolgens het initiatief om dergelijke klachten in de toekomst te vermijden en haar eigen werking te verbeteren.

Je krijgt in elk geval antwoord
Vindt de ombudsvrouw na grondig onderzoek dat de stadsdiensten eigenlijk niets te verwijten valt, dan legt ze je ook uit waarom.