'The Datatank'

De 'The Datatank'-software was de backbone van het vorige open data systeem van stad Antwerpen. Datasets die niet in andere systemen thuis te brengen zijn, kan u hierin nog steeds terug vinden. 

Via de 'The Datatank'-software kan u deze bestanden in verschillende formaten opvragen (ondermeer JSON, XML en CSV). CSV kan u openen in Excel. 

De url samenstellen

De data in 'The Datatank' kan u opvragen door een url samen te stellen in de volgende vorm: http://datasets7.antwerpen.be/<thema>/<naam_dataset>.<formaat> . Aanvaarde formaten zijn json, xml, html en csv.

Bekijk hier een oplijsting van de datasets en thema's

Bijvoorbeeld: https://datasets7.antwerpen.be/astad/redactie.json

Paginering

Gezien de werking van de toepassing is het niet mogelijk om grotere datasets in zijn geheel op te vragen. 

Datasets in het JSON- of XML-formaat zijn opgebouwd volgens de volgende structuur, waarbij ‘data’ de effectieve data van de dataset is en ‘paging’ de informatie over de paginering van de data.

Huidige pagina (pageCurrent: 1) heeft 500 records (pageSize: 500).

Pagina’s kunnen opgevraagd worden met de “page” parameter, paginagrootte kan bepaald worden met de ‘page_size’ parameter.

Ook .csv-bestanden zijn gepagineerd, echter is het hier niet mogelijk ‘paging’ informatie mee te sturen. Pagina’s kunnen opgevraagd worden tot u een lege pagina terugkrijgt van de service. De maximale paginagrootte is vastgesteld op 2000.

Om pagina 4 op te vragen van deze dataset met pagina grootte 500 doen we: https://datasets7.antwerpen.be/astad/redactie.json?page_size=500&page=4

Wanneer de laatste pagina bereikt wordt, is de parameter pageNext ‘null’, bij de eerste pagina is pagePrev ‘null’.

Naar de toepassing