Stad in cijfers

Omgevingsinformatie via Stad in Cijfers Databank

Via 'Stad in cijfers' kan u statistieken over allerlei thema’s raadplegen. U kan dat doen via het Dashboard of de Database.

Dashboard

Het Dashboard geeft per thema een aantal kerncijfers weer. U kan zelf aangeven voor welk stadsdeel u de cijfers wil raadplegen. De gegevens worden vergeleken met de stad of een ander deelgebied. De keuze voor stadsdeel en vergelijkingsgebied kan u bovenaan het scherm maken. U gaat naar het Dashboard via https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard.

Database

De Database is ook beschikbaar als Open Data toepassing. U kan hier een handleiding voor de Open Data Toepassing vinden.

De stad stelt een uitgebreidere set gegevens ter beschikking via de Database. Dit is een geactualiseerde versie van de Buurtmonitor. U kan zelf de gegevens kiezen, de gebieden, de periodes en de presentatievorm (tabel, grafiek of kaart).

U gaat naar de Database via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank.

Hier vindt u een handleiding voor het gebruik van de Database.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!