Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Definitieve vaststelling Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Hoe gaan we samen wonen, werken en leven op een beperkte ruimte?
De provincie Antwerpen creëert ruimte

Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu al over nadenken en aan werken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt en nu leggen we de basis voor later. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Dus heeft de provincie Antwerpen intensief gewerkt aan het Beleidsplan Ruimte.

Op 26 oktober 2023 stelde de provincieraad het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen definitief vast en de Vlaamse regering had daarna 45 dagen de tijd om voorbehoud te maken maar deed dat niet. Op 30 januari 2024 publiceert de provincie het definitieve Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen in het Belgisch Staatsblad. Het treedt 14 dagen later in werking en vervangt dan het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001.

Milieueffecten

Onafhankelijke MER-deskundigen onderzochten de mogelijke milieueffecten van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. De conclusies lees je in de plan-MER (milieueffectenrapport), goedgekeurd door het Vlaamse departement Omgeving. Hoe de provincie Antwerpen met die conclusies omgaat, lees je in de ‘milieuverklaring’.

Meer informatie en alle documenten vind je op www.provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte.

Het beleidsplan en bijhorend plan-MER liggen ook ter inzage in de volgende stadsloketten van de stad Antwerpen: Antwerpen-Harmonie, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.